Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Nowoczesny controlling zakupów – 1 dzień

20.04.2023, Online

Opis

Nowoczesne procesy zakupowe są coraz bardziej złożone i wymagają specjalistycznego oraz profesjonalnego wsparcia controllingowego. W obecnych czasach analiza i segmentacja wydatków w firmie stanowi kluczowe działanie dla controllingu zakupów. Controllerzy pełnią rolę partnerów biznesowych i wspierają menadżerów działów zakupów w podejmowaniu trafnych decyzji dla przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia dowiesz się jak wdrażać nowoczesny controlling zakupów z wykorzystaniem koncepcji Controlling Process Model 2.0 (CPM 2.0)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Menedżerów zakupów
 • Team Leaderów zespołów zakupowych
 • Team Leaderów zespołów zakupowych w SSC
 • Controllerów
 • Controllerów zakupów
 • Controllerów produkcji
 • Analityków zakupowych
 • Specjalistów ds. zakupów

 

 • poznasz praktyczne przykłady dobrych praktyk w procesach zakupowych
 • poznasz, jak stosować nowoczesne narzędzia do budowania strategii zakupowych
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania controllingu zakupów
 • poznasz kluczowe KPIs w zarządzaniu zakupami
 • dowiesz się jakie są najnowsze trendy w zakupach
 • wymienisz się doświadczeniami z uczestnikami

Cele szkolenia:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej organizacji nowoczesnych procesów zakupowych wpartych procesem controllingu zakupów,
 • zapoznanie uczestników z założeniami controllingu zakupów opartego na koncepcji CPM 2.0,
 • nabycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi do budowania strategii zakupowych,
 • zrozumienie partnerstwa biznesowego w odniesieniu do funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwypukleniem controllingu zakupów.

 1. Istota procesu zakupowego

Jaki jest przebieg procesu zakupowego (sourcing i procurement)? Jak to wpływa na controlling zakupów. Jak zoptymalizować proces zakupowy? Jak skutecznie wdrażać optymalizacje procesu zakupowego z wykorzystaniem RPA, process mining itd.

 1. Trendy w nowoczesnych procesach zakupowych

Najważniejszymi trendami w nowoczesnych procesach zakupowych jest wdrażanie takich koncepcji jak e-procurement, platformy zakupowe, spend cube, zakupy centralne, negocjacje internetowe.

 1. Istota współpracy menedżera zakupów z controllerem

Kierunek rozwoju controllingu zakupów to partnerstwo biznesowe controllera i menedżera zakupów, którego celem jest optymalizacja procesu zakupów.

 1. CPM 2.0. w controllingu zakupów

 Controlling jest procesem zarządczym, a jego sednem jest wspólna praca zespołowa menedżerów i controllerów. Proces ten polega na definiowaniu celów, planowaniu i sterowaniu organizacją w taki sposób, aby każdy decydent działał zorientowany na ustalony cel. Filozofia controllingu prezentowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) jest dzisiaj uznawana na całym świecie. Podczas szkolenia dowiesz się jak przełożyć założenia koncepcji CPM 2.0 na strategiczny i operacyjny controlling zakupów.

 1. Zadania w ramach controllingu zakupów

 Do głównych zadań controllerów zakupów należy planowanie, sterowanie i monitorowanie obszaru zakupów oraz wspieranie menadżerów zakupów w procesie decyzyjnym poprzez dostarczanie transparentnej informacji zarządczej. Controller, aby móc pełnić taką rolę potrzebuj dogłębnej wiedzy na temat rynku zakupów oraz musi posiadać profesjonalną wiedze controllingową.

 1. Najważniejsze KPIs w controllingu zakupów

 Proces controllingu zakupów wspierany jest poprzez zastosowanie mierników KPI. Najpopularniejszymi są wielkość zakupów, koszt stały zakupów, liczba zamówień w danym okresie, sustainability & finance rating, odchylenia ceny materiału, kluczowe dane dotyczące rozwoju cen, poziom oszczędności. Podczas szkolenia dowiesz się jak wykorzystywać poszczególne KPI w controllingu zakupów.

 1. Zakupy dobrze przemyślane

 Istnieje wiele technik i narzędzi wspierających procesy zakupowe. Podczas szkolenia dowiesz się jakie z nich są szczególnie skuteczne. Omówione zostaną takie narzędzia jak: kategorie zakupowe, macierz Kraljica, metoda negocjacji szachowych, mapa strategiczna dostawców, cost breakdown.

 1. Praktyczne case study – metoda negocjacji szachowych i inne

Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną dyskusje i praktyczne case studies, które pozwolą przećwiczyć, zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

 1. SSC w procesach zakupowych

 Czy centralizacja zakupów w centrach usług wspólnych ma sens? Jakie procesy zakupowe można zaimplementować w SSC? Jak skutecznie przeprowadzić proces przejmowania procesów zakupowych do SSC? Podczas szkolenia dowiesz się z pierwszej ręki jaką rolę pełnią SSC w procesach zakupowych.

 1. Incoterms 2010

Proces zakupowy to również całą logistyka zakupowa. Wiedza na temat warunków zakupowych wpływa na koszty nabycia towarów i usług w przedsiębiorstwach. Na szkoleniu dowiesz się czego należy unikać, aby nie narazić przedsiębiorstwa na niepotrzebne koszty i ryzyko.

 1. Podsumowanie

Małgorzata Podskarbi

Małgorzata Podskarbi

DYREKTOR PROCESS CENTER W VOLKSWAGEN POZNAŃ. DYNAMICZNA MENEDŻER OBSZARÓW FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH Z OGROMNYM DOŚWIADCZENIEM W MIĘDZYNARODOWYCH KORPORACJACH.

Małgorzata posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania. Najważniejsze punkty jej doświadczenia to:

 • 2012 – 2018 – Kierownik Controllingu Zakładowego w Volkswagen Poznań
 • 2012 – Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV Global)
 • 2009 – 2012 Koordynator ds. controllingu inwestycyjnego w Volkswagen Poznań
 • 2011 – Lider Grypy Roboczej ICV Poznań – Berlin Brandenburg
 • 2009 – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów
 • 2003 – 2008 – Controller ds. logistyki w Volkswagen Poznań
 • 2001 – 2003    MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na Europäische Wirtschaftshochschule w Berlinie

Biegła w zakresie sprawozdawczości finansowej, budżetowania, rachunkowości zarządczej, analiz i automatyzacji procesów. Zmotywowana i zorientowana na wyniki, z dużym doświadczeniem w zespołowym opracowywaniu i prowadzeniu projektów IT w zakresie controllingu i zakupów. Obecnie kieruje pracą SSC (Shared Services Center), w którym wdrożyła wiele koncepcji automatyzacji procesów. Prowadzi projekty informatyczne z zakresu controllingu i zakupów.

Małgorzata jest bardzo doświadczoną Menedżer ds. Controllingu z długą historią pracy w Volkswagen (międzynarodowej firmie produkcyjnej). Posiada szerokie kompetencje w zakresie sprawozdawczości finansowej, budżetowania, rachunkowości zarządczej i analiz. Obecnie kieruje pracą SSC (Shared Services Center), w którym wdrożyła wiele koncepcji automatyzacji procesów. Prowadzi projekty informatyczne z zakresu controllingu i zakupów.

Od 2015 roku jest Członkiem Zarządu International Association of Controlling (ICV) w Niemczech, co daje jej duże możliwości współpracy z innymi firmami oraz dostęp do wszystkich aktualnych i przyszłych trendów finansowych.

Małgorzata Podskarbi posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania. Najważniejsze punkty jej doświadczenia to:
2012 – 2018 – Kierownik Controllingu Zakładowego w Volkswagen Poznań. Główne zadania:

 • Bezpośrednie raportowanie do Dyrektora Finansowego VW Poznań w Polsce i Zarządu Głównego w Niemczech
 • Budżetowanie i prognozowanie
 • Dogłębna analiza finansowa i operacyjna dla wyższego kierownictwa
 • Udział w inicjatywach mających na celu pobudzenie wzrostu i zwiększenie rentowności
 • Zapewnienie wglądu finansowego dla inwestycji
 • Wiodące projekty informatyczne dla najwyższego kierownictwa w tworzeniu digital boardroom
 • Rozwój SAP roll-out w ramach Działu Controllingu
 • Partner dla Kierowników Działów

Obecnie jako Head of SSC jest odpowiedzialna za standaryzację,  uproszczenie i optymalizację procesów zakupowych dla Grupy VW oraz bezpośrednio zarządza strukturą SSC. Jest odpowiedzialna za zarządzanie kompleksowymi działaniami zakupowymi w zakresie zadań operacyjnych. Jest kluczowym decydentem ds. Rozwoju RPA (Robotic Process Automation), partnerem dla IT oraz partnerem dla Menedżerów – nabywców międzynarodowych marek Grupy VW.