ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Efektywne zarządzanie czasem pracy – doskonalenie indywidualnego stylu pracy

Opis

Najcenniejszy zasób człowieka to czas, którego nie da się gromadzić i pomnażać.

Można jednak przyjrzeć się jak działamy i ocenić czy potrafimy dobrze wykorzystać dostępny nam czas.

Szkolenie uczy nowych nawyków działania, kontroli stresu, świadomego wyboru i uważności na otoczenie zawodowe w celu opracowania bardziej doskonałego stylu pracy.

Cele szkolenia:

 • analiza stosowanego stylu gospodarowania czasem pracy
 • doskonalenie indywidualnego stylu pracy
 • nauczenie i doskonalenie technik efektywnego zarządzania indywidualnym czasem pracy oraz czasem pracy współpracowników
 • wykorzystanie techniki asertywności w gospodarowaniu czasem i obsłudze klienta
 • wypracowanie i wdrożenie dobrych nawyków w zarządzaniu czasem i osiąganiu celów zawodowych

Efektywne zarządzanie czasem pracy – doskonalenie indywidualnego stylu pracy

Program:

1. Analiza stosowanego stylu gospodarowania czasem

 • czy czasem można zarządzać – metafory wprowadzające
 • perspektywa czasowa – mój osobisty stosunek do upływającego czasu
  czas fizyczny i czas psychologiczny
 • psychologiczny autoportret (moje mocne strony w obszarze zarządzania czasem)
 • indywidualna krzywa wydajności czyli dobowe biorytmy
 • krzywa natężenia zakłóceń
 • błędy popełniane podczas organizacji czasu (pożeracze czasu) – sposoby radzenia sobie z nimi
 • postawa wobec czasu i jej konsekwencje dla pracy

2. Ustalanie, osiąganie i ocena celów zawodowych

 • dlaczego i do czego potrzebujemy więcej czasu
 • właściwe definiowanie i projektowanie celów (SMART) zawodowych i prywatnych, długo- i krótkoterminowych
 • zarządzanie celami w kontekście planowania pracy zespołowi pracowniczemu
 • współpraca w zespole jako narzędzie zarządzania czasem
 • efekt samospełniającego się proroctwa czyli funkcje celów
 • konstruktywne wyznaczanie celów a motywacja do pracy
 • motywacja działaniowa pracowników (dlaczego przerywamy podjęte działania?)
 • automotywacja do realizacji celów
 • ocena ważności klientów
 • ewaluacja realizacji celów
 • analiza efektów pracy pod kątem możliwości doskonalenia procesu organizacji pracy

3. Proaktywność w zarządzaniu sytuacjami zawodowymi

 • techniki ustalania priorytetów – Pareto i Eisenhower
 • planowanie pisemne
 • raportowanie działań dla własnych potrzeb i dla innych pracowników
 • zarządzanie czasem w rozmowie telefonicznej z klientem
 • techniki pamięciowe w służbie oszczędzania czasu
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zespole pracowniczym (precyzyjny przekaz informacji oraz aktywne słuchanie, błędy językowe w komunikacji interpersonalnej wpływające na tracenie czasu w pracy)

4. Kompetencje psychologiczne w zarządzaniu czasem

 • prawa asertywności
 • asertywna obrona własnych granic
 • techniki asertywnej odmowy
 • zamiana oceny na opinię
 • możliwości i ograniczenia w kontekście pracy
 • plan własnego rozwoju technik asetywności
 • reagowanie na stres wynikający z napięcia w planach pracy

5. Wnioski ze szkolenia – plan wdrożenia efektów

 • standardy organizacji pracy
 • raportowanie pracy
 • plany działania w przypadku zakłóceń przebiegu pracy
 • indywidualne wnioski dot. własnego stylu pracy