ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Horse Assisted Education – Edukacja w asyście koni – 1 dzień

Opis

Szkolenia w asyście koni w procesie kształcenia liderów biznesu są wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. W Europie pierwsze szkolenia pojawiły się w 1998 roku, a w 2006 roku również w Polsce. Prowadzimy warsztaty oparte na koncepcie HAE od 2009 roku.

Metoda wspiera rozwój ludzi w obszarach takich jak:
• Świadome przywództwo
• Budowanie relacji z klientem
• Komunikacja
• Intuicja w biznesie
• Zarządzanie zmianą
• Kreatywność
• Rozwój osobisty
• Relacje w rodzinie
• Uczenie innych

Warsztaty są alternatywne lub komplementarne do szkoleń tradycyjnych – dziś projektując i realizując rozwój kompetencji kadry strategicznej, menedżerów, handlowców, trenerów – zaczynamy od szkolenia „Konie uczą Ludzi”. Dzięki temu następne działania edukacyjne i rozwojowe trafiają na właściwy, dobrze przygotowany grunt. Zapewnia to firmie skuteczny rozwój kadry na płaszczyźnie przywództwa, relacji w biznesie, dążenia do celu, odporności na stres, generowania zmiany.

OSZCZĘDZAMY pieniądze naszych Klientów, jednocześnie ZWIĘKSZAJĄC EFEKTYWNOŚĆ podejmowanych działań rozwojowych i znacznie SZYBCIEJ osiągając pożądane zmiany postaw na poziomie organizacji.

Jak Konie Uczą Ludzi?
Proponowane przez nas szkolenia obejmują szereg ćwiczeń indywidualnych i grupowych, polegających na obserwacji grupy koni, pracy z koniem oraz wspólnym pokonywaniu przeszkód, po których następuje:
• Udzielanie informacji zwrotnej
• Moderowane dyskusje grupowe
• Transfer doświadczeń z ćwiczenia na życie zawodowe
Po krótkiej analizie – określamy, które zachowania blokują skuteczność interpersonalną, a które są pożądane i warte wzmocnienia oraz gdzie umiejscowiony jest obszar rozwoju kompetencji.

Kadra Menedżerska, Handlowcy, osoby stawiające na rozwój osobisty

Dlaczego konie?
Konie – z racji wyjątkowej wrażliwości na dostarczane im bodźce pozawerbalne – są doskonałym papierkiem lakmusowym ludzkich cech osobowości, a tym samym skutecznym psychoedukacyjnym narzędziem diagnostycznym. Wykorzystanie w procesie szkolenia mechanizmu interakcji KOŃ-CZŁOWIEK ma na celu uzewnętrznienie naszych mocnych i słabszych stron. W połączeniu z równoległym coachingiem otrzymujemy kompleksowe, precyzyjne narzędzie trenerskie. Wspomagamy rozwijać faktyczne, a nie jedynie domniemane obszary w obrębie pożądanych wartości.

Jest to szkolenie o UMIEJĘTNOŚCIACH BUDOWANIA RELACJI z innymi – tak ZAWODOWYCH jak OSOBISTYCH.

• Diagnoza własnych kompetencji komunikacyjnych i przywódczych w pracy zawodowej i relacjach społecznych.
• Rozpoznawanie i kształtowanie własnego stylu osiągania celu.
• Rozwój umiejętności wykraczania poza sferę komfortu.
• Podniesienie efektywności działania.
• Rozwijanie umiejętności budowania relacji w zespole.
• Diagnoza strategii działania w sytuacjach zawodowych.

Proponowane programy szkolenia:

Komunikacja i świadome przywództwo
• Poszerzanie świadomości własnego stylu komunikacji.
• Doświadczenie komunikacji bez maski.
• Rozwój umiejętności wykraczania poza strefę komfortu.
• Rozwój umiejętności dostrzegania potrzeb pracowników oraz ich motywowania.
• Sztuka bycia skutecznym liderem.
• Dopasowanie metod zarządzania do potrzeb konkretnego pracownika.

Team Building
• Szkolenie o silnym charakterze integracyjnym.

Komunikacja, współpraca i budowania relacji
• Rozwijanie świadomości postrzegania nas przez Klientów.
• Poszerzanie umiejętności dopasowywania sposobu komunikacji do potrzeb Klienta.
• Budowanie długotrwałych relacji z Klientem.
• Rozwijanie umiejętności budowania relacji w zespole.

Zarządzanie zmianą
• Pokonywanie stresu i poczucia niepewności w sytuacji zmiany.
• Zmniejszanie oporu wobec zmian i motywowanie pracowników.
• Rozwój umiejętności wykraczania poza strefę komfortu.

Standardowy harmonogram szkolenia – 8h.
09.00 – 09.30 – Rozpoczęcie warsztatu
09.30 – 10.30 – Ćwiczenie 0 (wprowadzające) + omówienie
10.30 – 10.45 – przerwa
10.45 – 12.15 – Ćwiczenie 1 + omówienie
12.15 – 12.30 – przerwa
12.30 – 14.00 – Ćwiczenie 2 + omówienie
14.00 – 14.45 – przerwa obiadowa
14.45 – 15.30 – Ćwiczenie 3 + omówienie
15.30 – 16.15 – Ćwiczenie 4 + omówienie
16.30 – 16.40 – przerwa
16.40 – 17.40 – Ćwiczenie 5 + omówienie
17.40 – 18.00 – Zakończenie, podsumowanie