ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

HR Business Partner

Opis

Ostanie lata pokazują rewolucyjne zmiany dotyczące zasad zarządzania ludźmi w organizacjach. Już nie wystarczy mieć profesjonalny dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (tzw. HR). Kluczowe staje się zaangażowanie i współpraca wewnętrzna pomiędzy kierownictwem w celu zbudowania konkurencyjnej strategii personalnej. Stąd potrzeba powołania partnerów działu HR wspierających procesy zarządzania personelem.

To duża szansa dla organizacji. Nowa jakość podejmowania decyzji i rozumienia specyfiki zarządzania ludźmi. Wdrożenie projektu HR Bussiness Partner pozwala lepiej poznać nastroje pracowników, rozwijać warunki pracy, identyfikować potrzeby szkoleniowe, wspierać rekrutacje. Proponowane szkolenie pokazuje najlepsze dobre praktyki wspierania funkcji zarządzania zasobami ludzkimi poprzez powołania partnerów działów HR.

Główne korzyści ze szkolenia:

 • opanowanie zdań związanych z funkcjonowaniem modelu HR
 • wypracowanie listy wyzwań dotyczących zarządzania personelem we współczesnej organizacji
 • pokazanie zalecanych metod współpracy z partnerów HR
 • pokazanie modelowych rozwiązań w zakresie podziału kompetencji i uprawniań w zakresie podejmowania decyzji dotyczących personelu
 • doskonalenie planu pracy w taki sposób aby realizowanie zadań HR stało się dodatkową pasją i źródłem satysfakcji w pracy

 • Poznanie koncepcji zarządzania personelem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Przygotowanie pracowników do pełnienia roli HR partnera w procesach wewnętrzych,
 • Pokazanie roli jednostki w życiu organizacji,
 • Opracowanie katalogu zasad motywowania pracowników,
 • Analiza i planowanie działań na rzecz promowania wartości kultury organizacyjnej,
 • Wprowadzenie do metod analizy i strukturyzacji pracy,
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Podejmowanie inicjatyw rozwoju poprzez doskonalenie kompetencji,
 • Określanie potrzeb personalnych,
 • Wyzwania i tendencje w sferze planowania zasobów ludzkich.

Obszar strategii firmy – rola ludzi w realizacji celów

Jakie kompetencje są kluczowe do realizacji strategii firmy?
Jakie decyzje personalne wiążą się z planowaniem celów biznesowych?
Które z zadań HR warto stale udoskonalać?
Jak skonstruować wskaźniki działań operacyjnych działu HR, tak, aby pokazywały rzeczywistą efektywność, a ich przygotowanie nie było zbyt pracochłonne?
Jak badać sytuację w organizacji pod kątem możliwości realizacji celów strategicznych firmy?
Jak dostosowywać działania w dziale HR do ciągłych zmian w organizacji?

Obszar rozwijania relacji pracowniczych

Jak lepiej możemy poznać ludzi, którzy pracują w naszej firmie?
Jak słuchać pracowników aby rozwijać kulturę organizacji?
Jak ograniczyć konflikty i zachęcić poszczególne działy do partnerskich relacji klient wewnętrzny – dostawca wewnętrzny?
Jak integrować pracowników wokół wspólnych celów biznesowych?

Współpraca z kadrą liniową w zakresie HR

Jak podzielić się zadaniami w zakresie HR z kierownictwem liniowym?
Gdzie leżą i jakie są wspólne cele działu HR i pozostałych grup pracowników; kierownictwa, zarządu i pracowników wykonawczych?
Które funkcje i zadania polityki personalnej powinny być realizowane przez dział HR, a które przez kierowników liniowych, a które przez HR business partnerów?
Jak reagować w przypadku problemów we współpracy?

Obszar zarządzania wskaźnikami HR

Jak obliczyć optymalna ilość pracowników w organizacji?
Czy można rozwijać wskaźniki dotyczące frekwencji pracowników?
Jak monitorować proces rekrutacji?
Jakie wskaźniki opisują kondycję załogi?
Jakie wskaźniki finansowe połączyć z procesami HR?

Obszar motywowania przez rozwój kompetencji

Rola HR partnera w planowaniu działań rozwojowych.
Jak badań efektywność szkoleń?
Jakie szkolenia i działania rozwojowe motywują pracowników do pracy i osiągania lepszych wyników biznesowych?