ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Nowoczesne zarządzanie kosztami oraz rachunek kosztów i budżetowanie w podmiotach ochrony zdrowia – 2 dni

Opis

Zwiększanie efektywności i optymalizacja kosztów to najważniejsze cele stawiane przed wieloma jednostkami z sektora ochrony zdrowia. Złożoność świadczonych usług medycznych, duża liczba pacjentów, zmienność procedur medycznych oraz rozwój technologii dzisiejszej ochrony zdrowia sprawiają, że świadczeniodawcy potrzebują silnego wsparcia informacyjnego w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zwiększania swojej efektywności.

Zarządzanie kosztami nierozłącznie związane jest z kluczowymi procesami controllingowymi jak rachunek kosztów oraz budżetowanie. Niniejsze szkolenie koncentruje się właśnie na tych procesach.

Organizatorem szkolenia jest ABC Akademia Sp. z o.o.

 

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rachunek kosztów oraz budżetowanie:

 • Szpitale prywatne
 • Szpitale publiczne
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Kliniki
 • Ośrodki terapeutyczne
 • Sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne
 • Przychodnie
 • Laboratoria medyczne

Dzień 1

 • Wprowadzenie do standardu rachunku kosztów według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2020 roku
 • Istota rachunku kosztów oraz etapy kalkulacji kosztów według Rozporządzenia MZ
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia OPK
  • etap I – ewidencja kosztów bezpośrednich OPK
  • etap II – alokacja kosztów pośrednich, wynikająca z kosztów OPK działalności pomocniczej na rzecz innych OPK
  • etap III – alokacja pozostałych kosztów pośrednich, wynikająca z kosztów OPK działalności podstawowej, w tym kosztów OPK proceduralnych na rzecz OPK, dla których realizowały usługi.
 • Kalkulacja kosztu własnego sprzedaży OPK – etap IV
 • Kalkulacja kosztów procedur medycznych
  • Metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów
  • Metody oparte na kosztach typowo zużywanych zasobów
 • Raportowanie kosztów i rentowności w podmiotach ochrony zdrowia
 • Moduł controllingowy a Rozporządzenie MZ na przykładzie oprogramowania Doctor Coster
 • Zaawansowane rachunki kosztów w podmiotach ochrony zdrowia
 • Kalkulacja kosztów leczenia pacjentów (wycena pacjentów) z wykorzystaniem założeń zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK)
  • Wycena zasobów szpitala
  • Wycena kosztów leczenia pacjentów
  • Moduł wyceny pacjentów na przykładzie oprogramowania Doctor Coster
 • Podsumowanie

Dzień 2

 • Budżetowanie w zarządzaniu podmiotem leczniczym
  • Istota i cele budżetowania
  • Budżet operacyjny podmiotu leczniczego
  • Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w podmiotach leczniczych
 • Budżet szpitala
  • Budżet operacyjny szpitala
  • Budżet oddziału szpitalnego
  • Budżet kosztów działalności izby przyjęć
  • Budżet zakładu diagnostyki obrazowej
  • Budżet kosztów zakładu radioterapii
  • Budżet bloku operacyjnego
  • Budżet kosztów działalności pomocniczej szpitala
  • Budżet kosztów infrastruktury szpitala
  • Budżet kosztów zarządzania i obsługi szpitala
 • Budżet innych podmiotów leczniczych
  • Budżet przychodni zdrowia
  • Budżet zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • Kontrola budżetowa w podmiotach leczniczych
  • Kontrola budżetowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Raport z działalności podmiotu leczniczego
  • Ewidencja przychodów i kosztów działalności podmiotów leczniczych
 • Organizacja i wdrożenie systemu budżetowania