Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Nowoczesne zarządzanie kosztami oraz rachunek kosztów i budżetowanie w podmiotach ochrony zdrowia – 2 dni

Opis

Zwiększanie efektywności i optymalizacja kosztów to najważniejsze cele stawiane przed wieloma jednostkami z sektora ochrony zdrowia. Złożoność świadczonych usług medycznych, duża liczba pacjentów, zmienność procedur medycznych oraz rozwój technologii dzisiejszej ochrony zdrowia sprawiają, że świadczeniodawcy potrzebują silnego wsparcia informacyjnego w dążeniu do doskonałości operacyjnej i zwiększania swojej efektywności.

Zarządzanie kosztami nierozłącznie związane jest z kluczowymi procesami controllingowymi jak rachunek kosztów oraz budżetowanie. Niniejsze szkolenie koncentruje się właśnie na tych procesach.

Organizatorem szkolenia jest ABC Akademia Sp. z o.o.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rachunek kosztów oraz budżetowanie:

 • Szpitale prywatne
 • Szpitale publiczne
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Kliniki
 • Ośrodki terapeutyczne
 • Sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne
 • Przychodnie
 • Laboratoria medyczne

Dzień 1

 • Wprowadzenie do standardu rachunku kosztów według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2020 roku
 • Istota rachunku kosztów oraz etapy kalkulacji kosztów według Rozporządzenia MZ
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia OPK
  • etap I – ewidencja kosztów bezpośrednich OPK
  • etap II – alokacja kosztów pośrednich, wynikająca z kosztów OPK działalności pomocniczej na rzecz innych OPK
  • etap III – alokacja pozostałych kosztów pośrednich, wynikająca z kosztów OPK działalności podstawowej, w tym kosztów OPK proceduralnych na rzecz OPK, dla których realizowały usługi.
 • Kalkulacja kosztu własnego sprzedaży OPK – etap IV
 • Kalkulacja kosztów procedur medycznych
  • Metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów
  • Metody oparte na kosztach typowo zużywanych zasobów
 • Raportowanie kosztów i rentowności w podmiotach ochrony zdrowia
 • Moduł controllingowy a Rozporządzenie MZ na przykładzie oprogramowania Doctor Coster
 • Zaawansowane rachunki kosztów w podmiotach ochrony zdrowia
 • Kalkulacja kosztów leczenia pacjentów (wycena pacjentów) z wykorzystaniem założeń zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK)
  • Wycena zasobów szpitala
  • Wycena kosztów leczenia pacjentów
  • Moduł wyceny pacjentów na przykładzie oprogramowania Doctor Coster
 • Podsumowanie

Dzień 2

 • Budżetowanie w zarządzaniu podmiotem leczniczym
  • Istota i cele budżetowania
  • Budżet operacyjny podmiotu leczniczego
  • Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w podmiotach leczniczych
 • Budżet szpitala
  • Budżet operacyjny szpitala
  • Budżet oddziału szpitalnego
  • Budżet kosztów działalności izby przyjęć
  • Budżet zakładu diagnostyki obrazowej
  • Budżet kosztów zakładu radioterapii
  • Budżet bloku operacyjnego
  • Budżet kosztów działalności pomocniczej szpitala
  • Budżet kosztów infrastruktury szpitala
  • Budżet kosztów zarządzania i obsługi szpitala
 • Budżet innych podmiotów leczniczych
  • Budżet przychodni zdrowia
  • Budżet zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • Kontrola budżetowa w podmiotach leczniczych
  • Kontrola budżetowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Raport z działalności podmiotu leczniczego
  • Ewidencja przychodów i kosztów działalności podmiotów leczniczych
 • Organizacja i wdrożenie systemu budżetowania

dr hab. inż. Roman Kotapski prof. UEW

Ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, Wydawca pisma Controlling i Zarządzanie. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Współautor książki „Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.
Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.
Jest autorem i współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o. 2021).

dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA (International Association of Controllers – ICV).

Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademii Controllingu Sp. z o.o. – wyłącznego przedstawiciela i partnera strategicznego ICV w Polsce.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość. Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.

Autor zaawansowanej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) wdrażanej w dużych grupach kapitałowych oraz przedsiębiorstwach z wielu branż produkcyjnych, handlowych, finansowych i usługowych. Jego koncepcja z obszaru zarządzania i controllingu spotkała się z uznaniem takich firm jak: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (POLCARD), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Blachotrapez, Spomlek, Sun Garden, Komputronik, Kupiec i inne.

Jest autorem pierwszej książki o koncepcji ZPRK: Zieliński, T.M., 2017, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań, (967 stron) oraz wielu artykułów z obszaru controllingu, zarządzania procesowego oraz business intelligence.

dr Tomasz M. Zieliński to charyzmatyczny wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Akademii Controllingu Sp. z o.o.