ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Projektowe podejście do rozwiązywania problemów – 2 dni

Opis

Problem to stres i zagrożenie, ale też wyzwanie i okazja do nauki. Wszystko zależy od tego czy szuka się winnych czy rozwiązań. Jeszcze lepiej gdy w tym szukaniu widać jasny plan działania, oparty o metodykę projektów. Takie postępowanie porządkuje informacje, angażuje ludzi i stwarza pole do kreatywności. Pewne jest, że wiedzę ze szkolenia będzie można szybko użyć w praktyce, bo problemy wszystkich nas lubią. Warto więc dowiedzieć się:

– jak dobrze zrozumieć przyczyny problemu

– jak zaplanować pogłębienie danych

– jak skorzystać z najlepszych praktyk w zakresie tego tematu

– kogo warto zaprosić do współpracy przy planowaniu rozwiązań

– jak kontrolować wdrożenie rozwiązania

Cele szkolenia:

  • wdrożenie systemowego podejścia do rozwiązywania problemów
  • wykorzystanie metodyki zarządzania projektami
  • opanowanie metodyki rozwiązywania problemów
  • zwiększenie kreatywność i innowacyjności w organizacji
  • zmiana postaw w sytuacji wyzwania zawodowego
  • podejście proaktywne w miejsce reaktywnego
  • budowanie zespołowego rozwiązywania problemów
  • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

1. Metodyczne vs. doraźne podejście do problemów
Typowe fazy przebiegu sytuacji problemowej w organizacji.
Zagrożenia i ryzyka związane z eskalacją problemu.
Świadomość zasobów i ograniczeń w podejściu do pracy na rozwiązywaniem problemów.
Model systemowego podejścia.
Rola ujęcia zadaniowego i emocjonalnego.

2. Etapy zarządzania projektem
Techniki zbierania informacji o problemie.
Analiza symptomów.
Pułapki i ryzyka na etapie rozpoznania sytuacji.
Wybrane metodyki pracy projektowej.

3. Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
Metody pobudzania kreatywność.
Systemowe podejście do innowacji.
Czynniki sprzyjające kreatywności.
Tworzenie środowiska wzmacniającego twórczość pracowników.
Testowanie prototypów.
Wyciągania wniosków na przyszłość.

4. Zespołowe rozwiązywanie problemów
Budowanie zespołów projektowych.
Etapy rozwoju grupy.
Zachowania konstruktywne i destrukcyjne dla pracy grupy.
Rola lidera zespołu.
Rytuały w życiu grupy.
Humor i nastrój jako czynniki sprzyjające kreatywności.