ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Sztuka motywacji – Jak umiejętnie motywować pracowników – 2 dni

Opis

Współcześnie coraz bardziej docenia się wartość pracownika dla dobra firmy i korzyści wynikające z inwestowania energii we właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi. Jedną z podstawowych kwestii w tym obszarze jest umiejętne motywowanie pracowników do osiągania celów przedsiębiorstwa.

Proponowane szkolenie jest okazją do rozwinięcia kompetencji w zakresie skutecznego motywowania pracowników, tak by z zaangażowaniem i efektywnie osiągali cele firmy.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają okazję przeanalizować własne doświadczenia w obszarze motywacji do pracy, co pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć i utrwalić proponowane metody ale także wpływać na własną motywację do pracy w pożądanym kierunku.

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących stanowiska:

 • kierownicze
 • menedżerskie
 • liderów
 • brygadzistów

oraz osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie motywowania pracowników oraz poszerzyć świadomość w obszarze własnej motywacji, by w ten sposób sprzyjać osiąganiu zawodowych celów.

Celem szkolenia jest:

 • zdobycie wiedzy z zakresu zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu psychologii motywacji
 • poznanie narzędzi skutecznego motywowania
 • nabycie umiejętności w obszarze motywowania innych
 • uświadomienia czynników ryzyka, które wpływają na pojawienie się zjawiska wypalenia zawodowego w funkcjonowaniu osoby pracującej
 • nauka praktycznego rozwijania umiejętności potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w pracy zawodowej

Sztuka motywacji – Jak umiejętnie motywować pracowników

Program:

1.Wprowadzenie

 • Rozpoczęcie szkolenia. Oczekiwania uczestników. Program i cele szkolenia. Dlaczego pracujemy? Mity motywacji.

2. Automotywacja menedżera – praca z własnymi zasobami

 • Pozytywny wpływ własnej automotywacji na pracowników
 • Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika
 • Budowanie automotywacji oraz motywacji u innych, czerpanie nauki i siły z porażek – dlaczego pracę zaczynam od siebie?

3. Podstawowe założenia dotyczące motywowania pracowników

 • Różne podejścia do motywacji. Maslow, Mc Gregor, Herzberg, McClleland. Motywatory – lista motywatorów (czynniki motywujące i higieniczne). Co jest motywatorem, a co nie?
 • Środowisko pracy sprzyjające motywacji
 • Odwoływanie się do wartości profesjonalizmu, zespołowości, odpowiedzialności
 • Satysfakcja z pracy (osiągnięcia, codzienna radość z pracy, nadzieja na przyszłość)
 • Co motywuje pracowników? Czynniki motywujące i higieniczne – potrzeby zaspokajane przez firmę.Utożsamienie pracowników z firmą. Możliwości zaspakajania potrzeb motywujących przez menedżera
 • Motywacja finansowa i poza finansowa
 • Za co pracownicy lubią być docenieni (również odpowiednim słowem)
 • Ambitne cele – motywacja przez wyzwania

4. Skuteczne motywowanie pracowników – dobór indywidualnych motywatorów

 • Jak rozpoznawać motywację pracowników?
 • Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników
 • Psychologiczne aspekty braku zaangażowania w pracy, analiza przyczyn i skutków
 • Różne środki motywowania pracowników.

5. Brak motywacji jako problem do rozwiązania

 • Przyczyny po stronie firmy
 • Przyczyny po stronie szefa
 • Przyczyny po stronie pracownika

6. Praca z przekonaniami, modelami mentalnymi, założeniami utrudniającymi zrozumienie problemu

 • Szybkie vs wolne przetwarzanie informacji
 • Wpływ motywacji na efektywność rozwiązywania problemów
 • Zdolność do dostrzegania problemu z różnych perspektyw.
 • Postawa kreatywności w generowaniu rozwiązań vs. działania schematyczne
 • Myślenie systemowe o problemie vs. działania prowizoryczne
 • Docenianie każdej inicjatywy pracowników

7. Promowani kultury organizacji nastawionej na otwartej komunikacji i rozwiązywaniu problemów

 • Syndrom prostych rozwiązań – szukanie winnych nie załatwia sprawy
 • Pobudzanie do myślenia, inicjatywy, przedsiębiorczości
 • Inspirowanie i stymulowanie intelektualne pracowników
 • Gotowość do rozmawiania o problemach i trudnych sprawach

7. Zakończenie 

 • Podsumowanie sesji informacji zwrotnych. Przygotowanie Action planu.