ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Trening interpersonalny – skuteczna komunikacja i świadome relacje – 2 dni

Opis

Zapraszamy na niestandardowe szkolenie, oparte na szeregu autorskich ćwiczeń (m.in. „Lustro”, „Krzesło”). Po realizacji takiego treningu wyrasta większe zaangażowanie, motywacja pracowników jak i lepsze rozumienie samych siebie i innych.

„(…) w życiu i pracy chodzi o to, aby dogadać się z drugim człowiekiem – a nie dogadamy się z nim, jeśli najpierw nie dogadamy się z samym sobą!”. To zdanie odzwierciedla istotę świadomego i odpowiedzialnego procesu budowania ról społecznych i osobistych w życiu każdego z nas. A powodzenie, sukces oraz satysfakcja z wykonywanej działalności zależy od tego na ile mamy rozpoznanego samego siebie, odgrywaną rolę i jaki mamy stopień zaangażowania w działanie.

Trening interpersonalny jest doskonałym narzędziem w wielu aspektach zawodowych:

Rozpoznanie własnego potencjału osobowościowego, rozwijanie samoświadomości są sprawą kluczową w świadomym budowaniu własnego wizerunku i poczucia własnej wartości, co w konsekwencji prowadzi do skutecznego działania i lepszej komunikacji. Jeżeli będziesz „wiedział kim jesteś” – relacja ze światem i z innymi ludźmi będzie „naturalną emanacją twojego wnętrza”.

CO ZYSKUJESZ?

  • poznasz samego siebie na głębszym poziomie
  • rozpoznasz mechanizmy własnego działania na poziomie przekonań
  • rozwiniesz umiejętność akceptacji, która jest niezbędna do skutecznego i efektywnego działania
  • udoskonalisz umiejętność komunikacji z innymi ludźmi
  • zaufanie do samego siebie na głębszym poziomie dzięki rozpoznaniu własnego potencjału i ograniczeń
  • umiejętność uniezależnienia się od wpływu czynników zewnętrznych, związanych z oceną, presją i stresem

1.Samoświadomość – kim jestem?

2.  świadomość indywidualnego potencjału – zgodność indywidualnych wyobrażeń i dążeń, a postrzeganie nas przez innych (autentyczność i kompatybilność)

3.Samopoznanie warunkiem sukcesu – poznając siebie, poznajemy innych – poprzez samopoznanie lepiej rozumiemy innych, a poprzez to samych siebie,

4.Elementy life&biznes coachingu

5.Elementy komunikacji:

  • budowa wiarygodności – spójność kanałów przekazu (słowo, ciało, głos)
  • świadome zarządzanie głosem jako narzędziem perswazji (głos jako wizytówka) – elementy
  • przełamywanie barier komunikacyjnych

Ciekawe i absorbujące szkolenie z pełnym energii trenerem.
Managementservice Klęka Sp. z o.o.
Bardzo otwarty i dobrze słuchający. Poświęcił uwagę każdemu uczestnikowi w równym stopniu i dostosował podejście zgodnie z charakterem osoby.
LACROIX Electronics
Szkolenie bardzo stawiające na rozwój osobisty, trener idealnie dobrany do tematu szkolenia.
Dr. Oetker Polska