ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Trening retoryki, perswazji i komunikacji z elementami negocjacji – 2 dni

Opis

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?

Znajdziesz w tym warsztacie dużą dawkę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji, retoryki i perswazji w kontekście biznesowym.
Jak prowadzić rozmowę biznesową (elementy technik negocjacyjnych).
Jak świadomie wykorzystać ukrytą w słowach perswazyjną moc?

Zawsze warto pamiętać, że aby być wysłuchanym należy mówić w sposób uporządkowany, zwięzły, zrozumiały, ale też atrakcyjny i sugestywny. Pamiętając przy tym, że ważne są nie tylko „słowa”, ale przede wszystkim to, jak je wypowiadamy i jak się przy tym zachowujemy. W każdej sytuacji te trzy elementy: SŁOWA, CIAŁO I GŁOS, powinny pracować na naszą korzyść! A osiągniesz to tylko wtedy , gdy rozpoznasz w sobie ten potencjał i uczynisz z niego własny atut.

CO ZYSKUJESZ?

  • udoskonalisz umiejętność komunikacji z innymi ludźmi
  • dzięki storytelling’owi i połączeniu go z wcześniej zdobytymi umiejętnościami z pogranicza aktorstwa i improwizacji zyskasz większą pewność siebie w sytuacjach stresowych
  • zaufanie do samego siebie na głębszym poziomie dzięki rozpoznaniu własnego potencjału i ograniczeń
  • umiejętność uniezależnienia się od wpływu czynników zewnętrznych, związanych z oceną, presją i stresem
  • świadomość budowania wiarygodności i autentyczności własnej osoby na poziomie SŁOWA – CIAŁA I GŁOSU.

1. Techniki retoryczne
2. Świadoma relacja z rozmówcą
3. Zrozumiałość i atrakcyjność przekazu
4. Porządkowanie wypowiedzi
5. Argumentowanie: oddziaływanie na intelekt i emocji
6. Storytelling jako narzędzie wywierania pożądanego wpływu na słuchacza
7. Komunikacja językowa
8. Budowa wiarygodności – spójność kanałów przekazu (słowo, ciało, głos)
9. Świadome zarządzanie głosem jako narzędziem perswazji (MÓJ GŁOS – MOJĄ WIZYTÓWKĄ)
10. Przełamywanie barier komunikacyjnych