ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie czasem i podejmowanie decyzji – 2 dni

Opis

Czas jest dla każdego zarówno zasobem jak i problemem, źródłem stresu. Przez całe życie uczymy się gospodarować czasem, zastanawiamy się jak ułożyć dzień, ile godzin zaplanować na daną czynność itp. Robimy to tak często, że nawet nie zauważamy jak wiele decyzji dotyczących organizacji dnia wykonujemy automatycznie, niemal bezwolnie. Szkolenie uświadamia uczestnikom z jakich reguł zarządzania czasem korzystamy, jakie mamy dobre nawyki oraz wskazuje możliwości prostych zmian w organizacji pracy, tak aby czerpać większą pewność siebie w planowaniu i podejmowaniu decyzji.

Główna myśl szkolenia – na wszystko jest jakiś sposób, szczególnie jeśli to my sami mamy wpływ w co i w jakim stopniu chcemy się zaangażować. Czasu nie warto ani marnować, ani oszczędzać – warto wykorzystać go w taki sposób, aby czuć pełną satysfakcję z pracy, życia osobistego i osiągnięć.

Ostrzeżenie – zajęcia demonstrują mnóstwo praktycznych narzędzi ilustrujących reguły zarządzania czasem, które mają silną moc demaskowania złych nawyków w organizacji pracy. Uczestnik szkolenia może przez chwilę czuć mały dyskomfort w momencie uświadomienia sobie popełnianych błędów w procesach organizacji pracy i podejmowania decyzji. Stan ten szybko mija i w to miejsca pojawia się konkretny plan usprawnienia własnego zarządzania czasem.

Udział w szkoleniu daje następujące korzyści:

 • Doskonalenie umiejętności hierarchizowania priorytetów
 • Koncentracja się na sprawach i zadaniach najistotniejszych
 • Wdrożenie technik oceny decyzyjnej
 • Lepsza praca z harmonogramem dnia
 • Zastosowanie prostych technik optymalizujących nakłady czasu i energii
 • Zwiększenie kontroli nad realizacją własnych celów zawodowych

 • Zapoznanie z metodami efektywnego planowania
 • Doskonalenie umiejętności hierarchizowania priorytetów i planowania oraz zogniskowania się na sprawach najważniejszych
 • Poznanie heurystyk – nieświadomych reguł odpowiedzialnych za podejmowane decyzje
 • Określenie indywidualnych priorytetów i własnych „złodziei czasu”
 • Doskonalenie umiejętności realistycznego wyznaczania terminów

Paradoksy czasu – czas paradoksów

 • Psychologiczne efekty wykorzystania czasu
 • Podstawowe reguły zarządzania i planowania pracy własnej
 • Wyzwania współczesnego pracownika

Analiza wykorzystania czasu

 • Wprowadzenie do organizacji swojego czasu.
 • Jaki styl zarządzania czasem preferujesz?
 • Analiza wykorzystanego czasu
 • Analiza SWOT – indywidualnego stylu dystrybucji czasu

Techniki zarządzania czasem

 • Wybór i segregacja priorytetów – schemat Eisenhowera (Pojęcie „pilne – ważne”. Kiedy i dlaczego „ważne” staje się „pilne”? Kryteria zadań „ważnych”). Priorytety krótko – i długofalowe, spójność priorytetów. Konflikt priorytetów.
 • Ustalanie hierarchii zadań zgodnie z zasadą 20/80 – zasada Pareto; reguła 60/40
 • Dostosowanie zasad planowania do krzywych wydajności i zakłóceń.
 • Praca z organizerem, kalendarzem.
 • Sposoby kontroli zarządzania własnym czasem

Planowanie 

 • Przygotowanie do realizacji zadań, rodzaje planów, tworzenie mapy celów, dążenie do określonych rezultatów w czasie
 • Co należy uwzględniać przy planowaniu? Jak radzić sobie z odkładaniem spraw na później?

Zakłócenia w zarządzaniu czasem

 • „Złodzieje czasu” – analiza podstawowych błędów związanych z zarządzaniem czasem.
 • Wewnętrzne pochłaniacze czasu
 • Zewnętrzne pochłaniacze czasu
 • Analiza własnej aktywności

 Asertywność w pracy

 • Jak unikać wchodzenia w trudne sytuacje w pracy
 • Jak budować pewność siebie w kontaktach zawodowych
 • Rola stresu w zarządzaniu i planowaniu działań

Psychologiczny profil użytkownika czasu

 • Perspektywa czasowa
 • Koncentracja na przyszłości

Podejmowanie decyzji

 • Modele wzmacniające racjonalność decyzyjną
 • Typowe błędy decyzyjne
 • Rola intuicji i emocji w procesach decyzyjnych