ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zarządzanie zmianą – 2 dni

Opis

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają metody badania reakcji ludzi na zmiany
 • Nauczą się komunikować zmiany różnym grupom pracowników
 • Opracują własne sposoby ułatwiania przejścia zmian
 • Udoskonalą umiejętności bycia liderem w procesie zmian
 • Rozwiną umiejętności rozpoznawania oporu wobec
 • Zmotywują innych do pozytywnego podejścia
 • Lepiej zaplanują przejście przez proces zmian

Zarządzanie zmianą

Program:

1. Motywacja w procesie zmiany

 • Błędy popełniane w czasie wdrażania zmian, które najsilniej demotywują pracowników
 • Rola komunikacji w motywowaniu
 • Zarządzanie oczekiwaniami informacyjnymi pracowników
 • Mity motywacji

2. Psychologia oporu wobec zmian

 • Prawdziwe i iluzoryczne źródła lęków
 • Ukryte, niejawne warstwy oporu
 • Stres jako główny czynnik leku wobec zmian
 • Techniki przeformułowania oporu
 • Doskonalenie technik aktywnego słuchania oponentów w procesie zmian.
 • Praca z emocjami, stresem, wypaleniem, lękiem, bólem

3. Trudne sytuacje w procesie zmiany

 • Sytuacje kryzysowe w czasie prac przy realizacji zmiany
 • Błędy kadry kierowniczej wywołujące silny opór
 • Opracowanie awaryjnych scenariuszy na wypadek przewidywanych utrudnień w realizacji zadań
 • Rozwiązywanie praktycznych sytuacji kryzysowych związanych z błędnym zaplanowanie prac, zmian w harmonogramach, konfliktami w zespole, zmianie wymagań klienta wewnętrznego i zewnętrznego, konieczności przebudowania narzędzi wdrażania zmian

4. Sztuka „sprzedaży” zmiany

 • Wizja zmiany jako motywator
 • Cechy skutecznej prezentacji
 • Prezentacja zmiany w zależności od audytorium
 • Techniki sprzedaży korzyści zmian
 • Zastrzeżenia i obiekcje pracowników
 • Techniki Public Relations w kreowaniu zmiany

5. Analiza zmiany w podejściu systemowym

 • Zmian w całości – analiza sytuacji.
 • Kto zyska, kto straci na zmianie?
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania w procesie realizacji zmiany
 • Praca nad ciągnięciem za sobą członków zespołu zamiast popychania ich do pracy
 • Źródła oporu przed zmianą
 • Redukowanie oporu przed zmianami
 • Typowy przebieg reakcji na zmianę

6. Techniki coachingu i elementy psychologii praktycznej w procesie zmian

 • Inspiracja przykładami
 • Zadawanie pytań nakierowanych na rozwiązania
 • Przewidywanie reakcji odbiorców
 • Dbanie o własną energie w procesie zmian