Regulamin

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proformy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia na 5 dni roboczych przed szkoleniem lub do odwołania szkolenia z jednoczesnym zwrotem wpłaconych przez Uczestników kwot.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia Organizator pobierze następujące opłaty:
-50% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia
-80% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji poniżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia