Controlling projektów

Kontakt

Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

zorganizuj szkolenie

Trener / trenerzy

dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
pobierz katalog pdf

Opis

Szkolenie: Controlling projektów

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresu budżetowania projektów. Poznasz narzędzia finansowe wykorzystywane do planowania i oceny efektywności realizowanych projektów.

Po warsztatach będziesz wiedzieć jak planować i zarządzać budżetem projektu.

Zdobyte wiadomości pozwolą na samodzielne planowanie różnego rodzaju przedsięwziąć według reguł zarządzania projektami.

Na szkolenie z obszaru Controlling projektów zapraszamy: Kierowników, którzy są odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów, Specjalistów z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo oraz osoby odpowiedzialne za controlling finansowy.

dowiedz się jak tworzyć plan, kosztorys i budżet projektu

Podczas szklenia uczestnicy nauczą się identyfikować pojedyncze etapy projektu, ustalać tzw. kamienie milowe w realizacji projektu. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z metodami ustalania budżetu projektu. Szczegółowo zostaną omówione kwestie dotyczące finansowego zarządzania projektami, monitorowania kosztów projektów.

 

Uczestnicy szkolenia:

  • Kierownicy odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów,
  • Specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo,
  • Controllerzy finansowi

Cel szkolenia: Prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo

Planowanie struktury budżetu głównego

Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa

Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności

Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji

Tworzenie planu projektu

Identyfikacja pojedynczych etapów projektu

Ustalanie i rola kamieni milowych projektu

Wielowymiarowy zakres planowania projektu (materiały, pracownicy, sprzęt)

Kosztorys projektu

Metody planowania pojedynczych pozycji kosztów projektu

Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności

Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów

Budżet projektu

Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu

Rzeczowy i finansowy budżet projektu

Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu

Budżet przepływów finansowych według terminów płatności

Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa

Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu (usługi sprzętowe, praca specjalistów)

Analiza realizacji budżetu projektu

Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu

Poziomy marży w budżecie projektu

Kalkulacja ceny

Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty

Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych

Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych

Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty

Rozliczanie kosztów w czasie na projekty

Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami

Konta zespołów 4, 5 i 7

Konta pozabilansowe

Koszty finansowe w budżecie projektu

Koszty finansowania zewnętrznego w budżecie projektu

Koszty zamrożenia własnych środków finansowych

Wskaźniki NPV i IRR w analizie rentowności projektu

dr Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.  Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

Zorganizuj szkolenie - wyślij formularz