Lean Controlling

Kontakt

Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

zorganizuj szkolenie

Trener / trenerzy

dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
pobierz katalog pdf

Opis

System Lean Managemnt nastawiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary, w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań. Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accouting. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Managemnt. W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału.  Zaprezentowane będą metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację zarówno w zakresie operacyjnym jak i strategicznym.

Szkolenie skierowane jest do controllerów finansowych oraz pracowników odpowiedzialnych za system Lean Management.

Główny cel szkolenia: prezentacja reguł przystosowania controllingu finansowego do wymogów koncepcji Lean Management.

 1. Lean Management, Lean Accounting a Lean Controlling
  Operacyjny i strategiczny zakres Lean Accounting
  Reguły Lean Accounting
  Potencjalne obszary niegospodarności
 2. Controlling w procesach optymalizacyjnych
  Etapy procesu optymalizacyjnego
  Audyt efektywności w skali całego przedsiębiorstwa oraz pojedynczych jego zasobów
  Przystosowanie systemu rachunkowości do wymogów optymalizacyjnych
  Pomiar wzrostu wartości na poziomie procesów i zasobów
  Zasobowy rachunek kosztów w koncepcji Lean Management
  Wskaźniki oceny efektywności zasobów (kosztochłonności, efektywności, jakościowe)
  Zespoły optymalizacyjne i ich zadania
  Budżetowanie z wykorzystaniem zasad Lean Management
 3. Zasobowo procesowy rachunek kosztów na potrzeby Lean Accounting
  Wady tradycyjnego rachunku kosztów
  Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby koncepcji Lean Management
  Wpływ istotności kosztów na identyfikację zasobów
  Osobowe i sprzętowe centra kosztów dla zasobów produkcyjnych
  Koszty ogólnowydziałowe
  Analiza kosztów zasobów i produktów umożliwiająca ich optymalizację
 4. Rozliczanie kosztów pośrednich według wymogów Lean Accounting
  Potencjalne metody rozliczeń kosztów pośrednich
  Dobór metody rozliczeń uwzględniający pracochłonność i istotności kosztów
 5. Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting
  Koszty przed i poprodukcyjne
  Koszty bezpośrednie
  Koszty gniazd produkcyjnych
  Koszty ogólnowydziałowe
  Koszty okresu
  Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
 6. Identyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału w koncepcji Lean Accounting
  Wyznaczenie kosztów niewykorzystanego potencjału dla zasobów osobowych i maszynowych
  Rejestracja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
  Poziomy normalnej zdolności produkcyjnej
  Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej
  Klasyfikacja różnych kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału
  Identyfikowanie w okresach długo i krótkoterminowych kosztów niewykurzanego potencjału
  Koszty niewykorzystanego potencjału w obszarze zasobów wspólnych
  Rejestrowanie i rozliczanie kosztów niewykorzystanego potencjału
 7. Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu
 8. Rachunek kosztów docelowych
 9. Rachunek cyklu życia produktu

Zorganizuj szkolenie - wyślij formularz