ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling inwestycji – analiza opłacalności inwestycji – 2 dni

13-14.09.2024, Online, LISTA REZERWOWA

Opis

W obliczu dynamicznych zmian na rynku finansowym, zarówno lokalnym, jak i globalnym, zrozumienie i umiejętne zarządzanie inwestycjami staje się kluczowym elementem strategii każdej firmy. Dwudniowe szkolenie „Controlling inwestycji – analiza opłacalności inwestycji” oferuje nowoczesne podejście do analizy i oceny projektów inwestycyjnych, dostosowane do współczesnych wymagań rynku.

Podczas szkolenia poznasz najnowsze trendy i najlepsze praktyki w obszarze analizy opłacalności inwestycji. W świecie, w którym firmy muszą błyskawicznie dostosować się do zmieniających się warunków, jak np. zmiany inflacji i cen, niezrozumienie tych kwestii może prowadzić do błędnych decyzji inwestycyjnych. Dlatego aby sprostać wyzwaniom przyszłości, trzeba znać i umiejętnie stosować nowoczesne metodyki i narzędzia analizy opłacalności inwestycji.

Nasze szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pragnących rozumieć mechanizmy związane z podejmowaniem prawidłowych decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji w przedsiębiorstwie. Każdy uczestnik zyska praktyczne umiejętności, które będzie mógł natychmiast zastosować w swojej codziennej pracy. Szczegółowe warsztaty obejmują ocenę projektów inwestycyjnych, metody oceny opłacalności inwestycji (jak np. NPV, IRR, MIRR i inne), analizę przepływów pieniężnych, kosztu kapitału i oczekiwanej stopy zwrotu, jak również specyficzne problemy w ocenie opłacalności inwestycji. Zdobędziesz cenną umiejętność kompleksowego badania opłacalności finansowej, wykonalności i ryzyka projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu w MS Excel.

W dzisiejszych czasach nie wystarczy już tylko posiadać teoretyczną wiedzę z zakresu finansów, dlatego w szkoleniu stawiamy na praktyczne aspekty, dzięki którym osiągniesz pozycję jeszcze bardziej wartościowego specjalisty dla Twojego pracodawcy.

Nie zwlekaj, dołącz do nas i zyskaj konkurencyjną przewagę w dynamicznym świecie finansów. Zapisz się na szkolenie już dzisiaj, a zdobędziesz kompetencje, które zagwarantują Ci pewność i stabilność w zmiennych czasach.

 

Kontynuuj edukację i zostań Advanced Controlling Business Partner (ACBP)

Szkolenie „Controlling inwestycji – analiza opłacalności inwestycji” jest częścią programu dyplomowego Advanced Controlling Business Partner (ACBP). Po ukończeniu szkolenia możesz kontynuować swoją edukację w ramach programu dyplomowego ACBP i zdobyć prestiżowy dyplom – sprawdź szczegóły >>.

Advanced Controlling Business Partner (ACBP) to jedyny na polskim rynku szkoleń controllingowych zaawansowany program dyplomowy organizowany przez Akademię Controllingu oparty na nowoczesnej, aktualnej i praktycznej wiedzy controllingowej wypracowywanej przez najważniejsze światowe organizacje zajmujące się controllingiem: International Association of Controllers (ICV) oraz International Group of Controlling (IGC).

Głównym celem programu ACBP jest interdyscyplinarny rozwój kompetencji uczestników programu, w sposób umożliwiający im odgrywanie roli PARTNERÓW BIZNESOWYCH kadry zarządzającej.

Jeżeli chcesz dołączyć do prestiżowego grona absolwentów programu ACBP to skontaktuj się z nami lub zapisz się na bezpłatny webinar o ACBP.

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie „Controlling inwestycji (Investment Controlling) – analiza opłacalności inwestycji” jest przeznaczone dla profesjonalistów z dziedziny finansów, controllingu i analizy finansowej oraz działów inwestycji, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami inwestycyjnymi. Każdy, kto chce zrozumieć i opanować zasady oceniania opłacalności projektów inwestycyjnych, powinien wziąć w nim udział. To doskonała okazja dla osób pragnących nauczyć się zarządzania inwestycjami z praktycznej perspektywy, a także tych, którzy poszukują metod i technik pozwalających na efektywne wykorzystanie kapitału.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Controller Finansowy
2. Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej
3. Specjalista ds. Analizy Finansowej
4. Controller Inwestycji
5. Controller Projektów
6. Analityk Finansowy
7. Analityk Inwestycyjny
8. Menadżer Projektu
9. Kierownik Działu Budżetowania
10. Specjalista ds. Budżetowania
11. Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem
12. Kierownik Działu Controllingu
13. Dyrektor Controllingu
14. Kierownik Działu Inwestycji
15. Kierownik Działu Finansów
16. Dyrektor Finansowy (CFO)
17. i innych zainteresowanych tematyką controllingu inwestycji.

Podczas szkolenia zdobędziesz szereg kluczowych umiejętności, dzięki którym będziesz samodzielnie i skutecznie zarządzać projektami inwestycyjnymi, oceniać ich opłacalność oraz minimalizować związane z nimi ryzyko.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

 1. Decyzje podjęte świadomie na podstawie wnikliwej analizy: Zdobędziesz umiejętność precyzyjnego i dogłębnego analizowania różnych typów projektów inwestycyjnych. Twoje decyzje będą świadome, oparte na solidnych analizach, co zapewni Ci poczucie pewności w niestabilnym świecie inwestycji.
 2. Metody oceny opłacalności dostosowane do specyfiki inwestycji i firmy: Opanujesz w praktyce umiejętność stosowania różnych metod oceny opłacalności inwestycji, co pozwoli Ci wybierać najlepsze opcje dla Twojej firmy, niezależnie od jej specyfiki i warunków rynkowych.
 3. Osiąganie optymalnych zysków: Będziesz w stanie efektywnie zarządzać przepływami pieniężnymi w ramach oceny opłacalności inwestycji. Twoje umiejętności pozwolą Ci skutecznie kalkulować przychody i koszty projektu, co przyczyni się do optymalizacji zysków.
 4. Trafność w ocenie ryzyka i opłacalności inwestycji: Zrozumiesz, jak wyliczyć i zastosować koszt kapitału własnego oraz średni ważony koszt kapitału (WACC). Ta wiedza pozwoli Ci lepiej ocenić ryzyko i opłacalność inwestycji, nawet w najbardziej złożonych warunkach rynkowych.
 5. Tworzenie precyzyjnych i zrozumiałych dla wszystkich raportów: Nauczysz się przeprowadzać kompleksowe badanie opłacalności finansowej, wykonalności i ryzyka projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu w Excelu. Twoje raporty i analizy będą rzetelne, precyzyjne i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron.

Głównym celem dwudniowego szkolenia „Controlling inwestycji (Investment Controlling) – analiza opłacalności inwestycji” jest przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych, by skutecznie zarządzać i oceniać opłacalność inwestycji. Uczestnicy wyposażeni zostaną w narzędzia umożliwiające podejmowanie efektywnych decyzji finansowych i strategicznych, które są warunkiem długotrwałego sukcesu ich organizacji.

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Rozumienie istoty oceny projektów inwestycyjnych, w tym różnych typów projektów, analizy ich wykonalności, opłacalności i ryzyka. Uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku przygotować analizę projektu w oparciu o nowoczesne metodyki.
 2. Nabycie umiejętności w obszarze przeglądu i oceny opłacalności inwestycji, z zastosowaniem różnych metod, takich jak: wartościowy próg rentowności, okres zwrotu, wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, indeks zyskowności, zdyskontowany okres zwrotu i innych.
 3. Przygotowanie do praktycznej analizy przepływów pieniężnych w ocenie opłacalności inwestycji, w tym kalkulacji przychodów i kosztów projektu, szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, przygotowania budżetu nakładów inwestycyjnych i budżetu kapitałowego, oraz szacowania przepływów pieniężnych metodami FCFE i FCFF.

Controlling inwestycji – analiza opłacalności inwestycji

 1. Istota oceny projektów inwestycyjnych
  a. Typy projektów.
  b. Analizy: wykonalności, opłacalności, ryzyka.
  c. Etapy przygotowania projektu.
 2. Przegląd metod oceny opłacalności inwestycji. Wady i zalety
  a. Wartościowy próg rentowności.
  b. Okres zwrotu.
  c. Wartość bieżąca netto.
  d. Wewnętrzna stopa zwrotu.
  e. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu.
  f. Indeks zyskowności.
  g. Zdyskontowany okres zwrotu.
  h. Wybór najlepszych metod oceny projektów inwestycyjnych.
 3. Przepływy pieniężne w ocenie opłacalności inwestycji
  a. Kalkulacja przychodów i kosztów projektu.
  b. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kalkulacja zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań).
  c. Przygotowanie budżetu nakładów inwestycyjnych oraz budżetu kapitałowego.
  d. Szacowanie przepływów pieniężnych metodami FCFE i FCFF na potrzeby oceny opłacalności finansowej.
 4. Koszt kapitału i oczekiwana stopa zwrotu
  a. Koszt kapitału własnego. Model CAPM i jego parametry.
  b. Średni ważony koszt kapitału (WACC).
 5. Od założeń do oceny opłacalności inwestycji
  a. Analiza projektu inwestycyjnego nowego przedsięwzięcia z wykorzystaniem FCFE.
  b. Analiza projektu polegającego na modernizacji za pomocą FCFF.
 6. Zagadnienia szczegółowe w ocenie opłacalności inwestycji. Pytania i odpowiedzi
  a. Jak zrównać wyniki NPV dla metody FCFF i FCFE?
  b. Która metoda liczenia przepływów pieniężnych jest lepsza: FCFF czy FCFE?
  c. Czy korzystając z WACC, lepiej wziąć koszt projektu, czy całego przedsiębiorstwa?
  d. Co zrobić z nakładami poniesionymi przed przystąpieniem do realizacji inwestycji?
  e. Jak modyfikować formuły, jeśli przepływy pieniężne mają konkretne daty?
 7. CASE STUDY: kompleksowe badanie opłacalności finansowej, wykonalności i ryzyka projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu w Excelu.

Wymagania techniczne dotyczące szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów komputerowych na własnych komputerach, wszystkie zadania rozwiązywane są z wykorzystaniem MS Excel.

W przypadku szkolenia realizowanego w formie zdalnej zalecane jest, aby korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.