ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling projektów (Project Controlling) – 2 dni

14-15.05.2024, Online, TERMIN GWARANTOWANY

Opis

W obliczu nieustannych zmian w gospodarce zarządzanie projektami staje się kluczowe dla sukcesu i przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Szkolenie „Controlling projektów (Project Controlling)” to propozycja doskonalenia umiejętności dedykowana szczególnie kierownikom projektów i działów finansowych, controllerom, analitykom finansowym oraz wszystkim zainteresowanym praktycznym zarządzaniem finansami projektów.

Niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem finansowym dążącym do optymalizacji procesów, menedżerem poszukującym efektywnych rozwiązań czy dyrektorem controllingu, który pragnie doskonalić metody zarządzania projektami, ich kosztami i ryzykiem – to szkolenie jest dla Ciebie. W dobie rosnącej złożoności projektów umiejętność efektywnej kontroli stanowi czynnik decydujący o sukcesie.

Program szkolenia łączy w sobie zarówno teorię, jak i praktykę, stawiając na umiejętności, które możesz zastosować natychmiast w swoim miejscu pracy. Nasze szkolenie pomoże Ci zrozumieć, czym jest projekt i jakie są podstawowe kroki jego planowania. Nauczysz się budować uzasadnienie biznesowe, oceniać efektywność inwestycji oraz szacować koszt projektu. Przybliżymy Ci metody budżetowania projektów, pokażemy, jak tworzyć kosztorys i budżet oraz jak oszacować ryzyko projektu. Podkreślimy również, jak ważne jest monitorowanie i kontrola kosztów oraz ryzyka.

Uczestnictwo w szkoleniu „Controlling projektów (Project Controlling)” to inwestycja w przyszłość Twojej firmy. Dzięki udziałowi zdobędziesz niezbędne umiejętności do zarządzania projektami w sposób kontrolowany i efektywny, co bezpośrednio przekłada się na poprawę wyników finansowych Twojej organizacji.

Zapisz się na szkolenie i wykorzystaj okazję do rozwoju. Zdobądź ekspercką wiedzę, która pozwoli Ci podjąć decyzje biznesowe oparte na solidnych danych, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu. Podejmij decyzję o udziale w szkoleniu już teraz i zyskaj przewagę w świecie dynamicznie zmieniających się trendów biznesowych.

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona profesjonalistów związanych z zarządzaniem projektami, finansami i controllingiem. Jeżeli Twoją rolą jest planowanie, realizowanie, monitorowanie lub kontrolowanie projektów, to szkolenie jest dla Ciebie. Skierowane jest zarówno do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami, jak i do tych, którzy mają już doświadczenie, ale chcą doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Controller Projektów
2. Controller Inwestycji
3. Kierownik Działu Finansowego
4. Analityk Finansowy
5. Specjalista ds. Controllingu
6. Specjalista ds. Finansów Projektu
7. Kierownik Projektu
8. Menadżer Projektu
9. Specjalista ds. Planowania i Analiz
10. Kierownik Działu Inwestycji
11. Koordynator Projektu
12. Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem
13. Konsultant ds. Zarządzania Projektami
14. Kierownik Działu Zarządzania Projektami
15. Kierownik Działu Analiz Finansowych
16. Dyrektor Finansowy (CFO)
17. Dyrektor Controllingu
18. i innych.

Udział w szkoleniu „Controlling projektów (Project Controlling)” to gwarancja zdobycia wiedzy i umiejętności, które odmienią Twój sposób zarządzania projektami. Po zakończeniu szkolenia będziesz skutecznie kontrolować finanse projektu, zwiększając efektywność inwestycji.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Silne uzasadnienie biznesowe dla każdego rodzaju projektu: Rozumiejąc, jakie są kluczowe etapy planowania projektu, opanujesz umiejętność tworzenia silnego uzasadnienia biznesowego dla projektu, niezależnie od jego skali.

2. Realizowanie tylko rentownych projektów: Nauczysz się oceniać efektywność inwestycji. Zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci dokładnie ocenić ROI projektu, co pozwoli Ci podjąć świadome decyzje o dalszych krokach.

3. Precyzyjne, dobrze oszacowane budżety projektów: Nauczysz się stosować różne metody szacowania kosztów, co pozwoli Ci tworzyć precyzyjne budżety i kontrolować wydatki na każdym etapie realizacji projektu.

4. Pełna kontrola nad finansami projektów: Zdobędziesz umiejętność tworzenia przejrzystych i przemyślanych budżetów, które pomogą Ci utrzymać kontrolę nad finansami projektu.

5. Projekty doprowadzone do końca przy minimalnym ryzyku: Nauczysz się identyfikować potencjalne zagrożenia dla projektu i będziesz potrafił skutecznie je minimalizować, co zwiększy szanse na pomyślne zakończenie projektu.

Celem głównym dwudniowego szkolenia „Controlling projektów (Project Controlling)” jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami w realizowanych projektach. Naszym priorytetem jest wyposażenie uczestników w narzędzia, które pozwolą im na sprawne planowanie, monitorowanie i kontrolowanie kosztów oraz ryzyka związanego z prowadzonymi projektami.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Poznanie podstaw zarządzania projektami: Uczestnicy zrozumieją definicję projektu i zasady planowania, jak również zdobędą umiejętność tworzenia uzasadnień biznesowych i oceny efektywności inwestycji.

2. Zastosowanie narzędzi controllingu projektów w praktyce: Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie szacowania kosztów projektów, tworzenia budżetów projektowych oraz oceny ryzyka projektu.

3. Monitorowanie i kontrola kosztów i ryzyka: Uczestnicy rozwiną kompetencje w zakresie monitorowania i kontroli kosztów i ryzyka w realizowanych projektach, co przekłada się na lepsze zarządzanie finansami i zwiększanie efektywności projektów.

Controlling projektów (Project Controlling)

Główne zagadnienia:

  1. Czym jest projekt? Definicja projektu, różnice między projektem a codzienną operacją oraz kluczowe cechy charakterystyczne projektu.
  2. Jakie są podstawowe kroki planowania? Omówienie procesu planowania projektu, od identyfikacji potrzeb po ustalanie zakresu i zasobów.
  3. Uzasadnienie biznesowe. Jak tworzyć uzasadnienie biznesowe dla projektu, analiza korzyści i kosztów oraz znaczenie uzasadnienia biznesowego w procesie decyzyjnym.
  4. Ocena efektywności inwestycji. Metody oceny zwrotu z inwestycji, analiza ryzyka finansowego oraz znaczenie efektywności inwestycji w kontekście strategicznego zarządzania projektami.
  5. Metody szacowania kosztu projektu. Omówienie różnych technik i narzędzi do szacowania kosztów projektu, od prostych metod po bardziej zaawansowane techniki.
  6. Budżetowanie projektów – jak tworzyć kosztorys i budżet projektów? Proces tworzenia budżetu projektu, kluczowe elementy kosztorysu oraz techniki zarządzania budżetem projektu.
  7. Jak oszacować ryzyko projektu? Metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach, jak również techniki zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji.
  8. Monitorowanie i kontrola kosztu i ryzyka. Techniki monitorowania i kontroli kosztów oraz ryzyka w projekcie, narzędzia do śledzenia postępów i zapewnienia sukcesu projektu.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.