ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach – 1 dzień

Opis

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Program:

1. Wprowadzenie do Lean Management – 5 zasad myślenia:

a) prospektywność – przewidywanie, zgłębienie i kształtowanie przyszłych działań
b) wrażliwość – zrozumienie otoczenia i reagowanie adaptacyjne
c) globalność – rozważanie efektów całościowych i odwaga wobec złożoności
d) dynamiczność – wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów
e) ekonomiczność – eliminacja wszelkiego marnotrawstwa

2. Dziesięć zasad pracy w systemie Lean Management:

a) pracy grupowej
b) odpowiedzialności osobistej
c) sprzężenia zwrotnego
d) racji klienta
e) priorytetu wartości dodanej
f) standaryzacji
g) ciągłego ulepszania
h) natychmiastowej eliminacji przyczyn błędów
i) przewidywania
j) stopniowego doskonalenia

3. Magazyn jako element systemu logistycznego:

a) definicja magazynu
b) miejsce magazynu w łańcuchu dostaw
c) kiedy magazyn jest nowoczesny

4. Główne problemy w magazynowaniu:

a) mapowanie procesów
b) dokumentowanie obrotów magazynowych a projektowanie procesu
c) identyfikacja najsłabszych ogniw

5. Przepływy materiałowe w magazynie:

a) kontrola wejściowa towaru i jakości:

  • zadania kontroli wejściowej
  • postępowanie przy kontroli wejściowej
  • rola i waga kontroli wejściowej

b) składowanie towarów:

  • metoda rozmieszczenia towarów w magazynie
  1. oznaczenia pól magazynowych
  2. analiza ABC/XYZ
  • transport wewnątrz magazynowy
  • kontrola i przegląd zapasów

c) kompletacja
d) kontrola na wyjściu towaru i jakości

6. Metody i mierniki oceny działalności magazynu:

a) istota i cel oceny
b) audyt magazynu
c) mierniki syntetyczne
d) mierniki analityczne
e) przykładowe wskaźniki i sposoby wyliczenia

7. Optymalizacja pracy magazynu – ćwiczenia – Nowoczesne techniki zarządzania procesami– rewelacja czy mit:

a) 5S – organizacja miejsc pracy (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina)
b) 改 – KAI (zmiana) 善 – ZEN (dobry) – Kaizen ciągłe doskonalenie
c) metody sterowania przepływem materiałów
d) zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją – Just In Time
e) Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi
f) wybór wyposażenia i jego rozlokowanie
g) czasochłonność procesów a nakłady inwestycyjne i koszty danego rozwiązania
h) ocena realizowanych procesów
i) Make or Buy w magazynie