ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Lean Controlling – 2 dni

28-29.11.2024, Online

Opis

Dzisiejsze trendy w zarządzaniu finansami i procesami biznesowymi wskazują konieczność rozumienia i skutecznego wykorzystania koncepcji Lean Management, która przekształca globalne korporacje, umożliwiając szczupłe, efektywne i rentowne zarządzanie organizacjami. Dwudniowe szkolenie z tego zakresu pozwoli Ci zanurzyć się w koncepcję Lean Controlling, narzędzie przyszłości dla każdego profesjonalisty z branży finansowej.

W aktualnej gospodarce globalnej, zdominowanej przez innowacje i ciągłe zmiany, przystosowanie się do koncepcji Lean Management stanowi niezbędny element sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Rozumienie Lean Controlling pomoże przekształcić Twoje podejście do rachunkowości zarządczej, optymalizacji procesów i controllingu, umożliwiając Ci bardziej efektywne i zrównoważone działania biznesowe.

Szkolenie jest skierowane do finansistów, controllerów finansowych, specjalistów ds. rachunkowości zarządczej, controllerów produkcji, specjalistów Lean Management oraz wszelkich zainteresowanych tą tematyką. Zarówno Dyrektorzy Finansowi (CFO), Menedżerowie (CEO), jak i Dyrektorzy Controllingu znajdą tutaj cenne narzędzia i techniki, które mogą natychmiast zastosować w swojej pracy.

W trakcie szkolenia przejdziemy przez kluczowe elementy Lean Controlling, od roli controllingu finansowego w Lean Management, poprzez audyt efektywności zasobów i procesów, do adaptacji rachunkowości do wymogów optymalizacji. Nauczysz się, jak zidentyfikować MPK na potrzeby optymalizacyjne, jak prezentować koszty zasobów i identyfikować zawyżone koszty na poziomie danych szczegółowych. Dowiesz się, jak stosować szczegółowe techniki rozliczania kosztów istotnych i uproszczone metody rozliczania kosztów mniejszej istotności.

Weź udział w szkoleniu i zyskaj przewagę, zdobywając umiejętności i wiedzę niezbędne w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Zapisz się już dziś, by dzięki wdrożeniu koncepcji Lean Controllingu rozwinąć swoją karierę i przyczynić się do sukcesu swojej organizacji!

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów z dziedziny finansów, controllingu i zarządzania, którzy chcą zgłębić i zastosować koncepcje Lean Management, Lean Accounting i Lean Controlling w swojej pracy. Obejmuje ono szeroką gamę tematów, od zrozumienia koncepcji Lean po praktyczne zastosowanie jej w finansach i rachunkowości. Jeśli jesteś specjalistą ds. rachunkowości zarządczej, finansistą, controllerem finansowym, specjalistą Lean Management, dyrektorem finansowym (CFO), menedżerem (CEO) lub dyrektorem controllingu, to szkolenie jest dla Ciebie.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Dyrektor Controllingu
2. Kierownik Działu Finansowego
3. Kierownik Działu Planowania i Analiz
4. Kierownik Działu Rachunkowości
5. Główny Księgowy
6. Controller Finansowy
7. Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej
8. Specjalista Lean Management
9. Controller Produkcji
10. Analityk Finansowy
11. Doradca ds. Optymalizacji Procesów
12. Audytor Wewnętrzny
13. Kierownik Projektów Optymalizacyjnych
14. Dyrektor Finansowy (CFO)
15. i innych zainteresowanych koncepcja LEAN.

Dzięki udziałowi w szkoleniu nabędziesz praktyczne umiejętności, które umożliwią Ci zastosowanie koncepcji Lean w Twojej organizacji, prowadząc do poprawy efektywności, redukcji kosztów i zwiększenia rentowności.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Efektywność procesów i redukcja marnotrawstwa: Zrozumiesz i krok po kroku wdrożysz koncepcję Lean Management w swojej organizacji, co przełoży się na zwiększenie efektywności i redukcję marnotrawstwa.

2. Optymalne zasoby i dobre wyniki finansowe: Nabędziesz kompetencje z zakresie audytu efektywności zasobów i procesów. Nauczysz się identyfikować i analizować kluczowe procesy w swojej firmie, co umożliwi Ci optymalizację zasobów i poprawę wyników finansowych.

3. Rentowne zarządzania kosztami: Nauczysz się stosować zasady Lean Accounting, aby dokładniej analizować koszty, identyfikować nadmiernie kosztowne elementy i zwiększyć rentowność.

4. Optymalizacja wszystkich etapów procesów gospodarczych: Dowiesz się, jak mapować procesy biznesowe i ustalać koszty na poszczególnych etapach, co pozwoli Ci zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

5. Rachunkowość dostosowana do potrzeb optymalizacji: Zdobędziesz umiejętność dostosowania rachunkowości do potrzeb optymalizacyjnych, zarówno w zakresie kosztów produktów, jak i MPK, co przyczyni się do lepszego zarządzania kosztami i zwiększenia rentowności Twojej organizacji.

Głównym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do efektywnego zastosowania zasad Lean Management w zakresie controllingu finansowego i rachunkowości zarządczej. Szkolenie umożliwi podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze optymalizacji procesów gospodarczych oraz adaptacji rachunkowości do wymogów optymalizacji.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Zastosowanie w praktyce koncepcji Lean: Uczestnicy przyswoją sobie koncepcje Lean Management, Lean Accounting i Lean Controlling oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce w celu poprawy efektywności finansowej organizacji.

2. Umiejętne zarządzanie kosztami i optymalizacja procesów: Uczestnicy nauczą się, jak dokonać audytu efektywności zasobów i procesów, mapować procesy gospodarcze i ustalać koszty pojedynczych etapów, co przekłada się na lepsze zarządzanie kosztami i optymalizację procesów.

3. Poprawa rentowności organizacji: Uczestnicy wyposażą się w umiejętność adaptacji rachunkowości do potrzeb optymalizacji, zarówno w zakresie kosztów produktów, jak i MPK, co umożliwia identyfikację zawyżonych kosztów i przyczynia się do poprawy rentowności.

Lean Controlling

 1. Rola controllingu finansowego w koncepcji Lean Management:
  a. Lean Management, Lean Accouting, i Lean Controlling.
  b. Wymogi stawiane rachunkowości przez koncepcję Lean Management.
  c. Wybrane przykłady różnic w tradycyjnym rachunku kosztów a metodzie Lean Accounting.
 2. Controlling w optymalizacji procesów gospodarczych:
  a. Audyt efektywności zasobów i procesów.
  b. Klasyfikacja procesów.
  c. System rachunkowości umożliwiający optymalizację procesów.
  d. Mapowanie procesów gospodarczych i ustalanie kosztów pojedynczych etapów.
  e. Wskaźniki pomiaru efektywności i kosztochłonności zasobów oraz ich wykorzystanie w optymalizacji.
  f. Organizacja procesu optymalizacji.
 3. Adaptacja rachunkowości do wymogów optymalizacji w zakresie MPK:
  a. Identyfikacja MPK na potrzeby optymalizacyjne.
  b. Prezentacja kosztów zasobów w układzie umożliwiającym ich optymalizację.
  c. Identyfikacja zawyżonych kosztów na poziomie danych szczegółowych pojedynczych zasobów.
 4. Adaptacja rachunkoości do wymogów optymalizacji w zakresie kosztów produktów:
  a. Prezentacja kosztów produktów według potrzeb optymalizacyjnych.
  b. Wielowymiarowa analiza kosztów na potrzeby działań optymalizacyjnych.
 5. Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting:
  a. Szczegółowe techniki rozliczania kosztów istotnych.
  b. Uproszczone metody rozliczania kosztów mniejszej istotności.
  c. Okresy rozliczania kosztów pośrednich.
  d. Koszty przed- i poprodukcyjne oraz metody ich rozliczania.
  e. Oddzielne rozliczanie kosztów gniazd produkcyjnych i ogólnowydziałowych.
  f. Rozliczanie ogólnych kosztów okresu.
 6. Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej:
  a. Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej.
  b. Normalny i maksymalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej.
  c. Podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne.
  d. Zakres identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału.
  e. Ewidencja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału.
  f. Rozliczanie na produkty kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej.
  g. Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej zasobów.
  h. Kategorie kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej.
  i. Okresy rozliczania kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów.
  j. Analiza kosztów niewykorzystanego potencjału w skali całego przedsiębiorstwa.
  k. Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w raportach.
 7. Rachunek kosztów dla działań optymalizacyjnych:
  a. Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu.
  b. Wyznaczenie kosztów i efektów usprawnienia produktu.
  c. Ustalenie progu rentowności usprawnienia produktu.
  d. Likwidacja nieefektywnych i niewykorzystywanych zasobów.
  e. Obniżka kosztów stałych a koncepcja szczupłego przedsiębiorstwa.
 8. Studium przypadku – prezentacja adaptacji narzędzi controllingu do potrzeb optymalizacji procesu:
  a. Mapowanie przebiegu procesu.
  b. Identyfikacja wskaźników określających efektywność zasobów i czynności.
  c. Optymalizacja kosztów czynności zasobów.
  d. Optymalizacja kosztów faz procesu.
  e. Ustalenie efektów optymalizacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.