ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Lean Manufacturing – nowoczesne i oszczędne zarządzanie produkcją – 2 dni

Opis

Celem szkolenia jest praktyczne wytłumaczenie uczestnikom uwarunkowań i założeń Lean Manufacturing, jak i przyjrzenie się konkretnym przypadkom implementacji tej metody.

Bardzo istotnym jest również poznanie warunków, które trzeba spełnić dla jej skutecznego wdrożenia.

Przykłady zbudowane są w oparciu o doświadczenia wyniesione z przedsiębiorstw japońskich, polskich, niemieckich i amerykańskich.
Dla lepszego zrozumienia Lean zastosowano krytyczne porównanie względem TOC (teorii ograniczeń). Takie podejście do tematu pozwala wskazać na konkretnych przykładach możliwe kierunki rozwoju.
W trakcie szkolenia realizowane są liczne warsztaty np. mające na celu odpowiednio wykazanie wpływu częstotliwości transportu i poziomu komunikacji na jakość funkcjonowania strumienia wartości; jak i przećwiczenie wykorzystywania i wdrażania poszczególnych technik Lean Manufacturing.
Spośród omówionych technik Lean szczególny nacisk położono na Value Stream i w oparciu o model pracy Kaizen generowanie pomysłów konkretnych usprawnień.

Warsztat Value Stream na życzenie grupy może być rozszerzony do tematu definiującego główną część zajęć.

Szkolenie adresowane jest Pracowników zajmujących stanowiska:

 • Kierownictwa przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja)
 • Kierowników produkcji, planistów
 • Liderów zmian
 • Operatorów
 • Pozostałych osób uczestniczących w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu:

 • narzędzi Lean np. Value Stream, 5S, 8D, 5W1H, KANBAN, SMED, Poka-Yoke (metody wizualizacji wykorzystywane w praktyce), „one-piece flow”, Yamazumi (równoważenie obciążeń).
 • zasad przejścia od Push do Pull.
 • usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych – Focused Improvement (identyfikacja, analiza i mapowanie strumienia wartości – VSM).
 • mapowania strumień wartości
 • nowoczesnych narzędzi zarządzania produkcją
 • metod TOC
 • technologii logistycznych wykorzystywanych do skracania LT (czasu realizacji operacji logistycznych), jak np. RFID
 • zrozumienia jakie funkcje można pełnić w projekcie transformacji do lean przedsiębiorstwa
 • dokładnego wykazania sposobu w jaki Lean wpływa na redukcję strat

Lean Manufacturing – nowoczesne i oszczędne zarządzanie produkcją

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

1. Świat Lean

Wprowadzenie do myślenia logistycznego – postrzegania otaczających nas procesów.

2. Rozbieżne cele wewnątrz firmy – wdrażanie Lean

Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami.

a) Wskaźnik OTP (Order to Payment Process)

b) „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.

c) Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).

3. Rozbieżne cele partnerów gospodarczych – Lean w SCM?

a) Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).

4. Strategie wytwórcze, a Lean Manufacturing

a) Wskaźnik P/D – „niebo” Pull, „piekło” Push?

b) Trzy główne strategie produkcyjne.

5. Teoria ograniczńe TOC (Goldratt) w odniesieniu do Lean

Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł” produkcyjnych. Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”.

6. Wprowadzenie do Lean Manufacturing

Historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System.

a) Twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych.

b) Przyczyny powstania TPS.

c) Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean – przykłady.

d) Identyfikacja strat.

e) Focused Improvement.

7. Kaizen – wdrożenie Lean

Poznajemy zasady realizacji „ciągłego doskonalenia się” – „Kai” „zen” czyli zmiany na lepsze, w kierunku „dobra”.

a) Definicja Kaizen i Kaizen Blitz – reguły postępowania.

b) Dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?

c) Właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.

d) Leadership w Lean Manufacturing.

 • Dlaczego ludzie są krytycznym zasobem dla wdrożenia w firmie podejścia Lean?
 • Typy osobowości ludzkich i EIQ (inteligencja emocjonalna).
 • Paradoks Abilene – mądrzy ludzie, „głupie” organizacje.

8. Stabilność procesu w Lean – „Beer Game”

Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak komunikacja, stabilność procesów, przepływ informacji i materiałów, wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.

a) Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji.

b) Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami strumienia wartości („walka” poszczególnych podmiotów).

c) Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania transportu.

d) Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) – prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja.

a) Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia.

b) Identyfikacja czynników podnoszących koszty.

c) Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych.

1. Twórcze rozwiązywanie problemów

8D, 5W1H i inne metody wsparcia kreacji w poszukiwaniu rozwiązań.

2. Warsztat – mapowanie strumienia wartości (VSM)

Zasady analizy i budowy strumienia wartości. Modelowanie procesu celem eliminacji i redukcji elementów nie dodających wartości dla klienta.

a) Co to jest „Value Stream” i kiedy go używać?

b) Wykorzystywane symbole w mapowaniu procesów.

c) Identyfikacja strat.

d) Wiarygodność zebranych danych – metody obserwacji. Zasady pomiaru czasu, „nagrywania” kamerą.

e) Opis strumienia wartości dla case: „żart trenera”.

f) Warsztat – studium przypadku i mapowanie strumienia wartości.

 • Mapowanie strumienia wartości.
 • Identyfikacja elementów wchodzących w skład siedmiu obszarów strat.
 • Pomysły zmian, usprawnień.
 • Punkt f) może być powtórzony wielokrotnie

g) Wsparcie informatyczne w VSM.

3. Zasady przechodzenia od systemów Push do Pull w ujęciu Lean

Pull czyli „zasysanie produkcji” jako metoda synchronizacji celów produkcji z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu na poszczególnych indeksach wyrobów gotowych.

a) Wymagania dla Pull i taktyka Just In Time.
b) Pull – redukcja Lead Time.
c) Supermarket produkcyjny – „one piece flow”.
d) Komórki produkcyjne.
e) Production Smoothing – Yamazumi (równoważenie obciążeń). Kontrola cyklu i taktu produkcji – synchronizacja i równoważenie przepływów.
f) Focused Factories.
g) Redukcja czasu przezbrojenia – SMED.
h) Total Productive Maintenance i unikanie wszelkich wypadków, braków, awarii. Wkaźnik OEE.

4. 5S i Poka-Yoke metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze
Uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, a do czego nie. Przypomną sobie oni również – „dlaczego mama miała rację”.
a) Poka-Yoke czyli budowanie systemów wytwórczych, procesów, modeli decyzyjnych odpornych na błędy ludzkie.
– Przykłady, jak w „prosty” sposób można budować systemy produkcyjne odporne na błędy wprowadzane do procesu przez człowieka.
b) 5S i jego pięć elementów – zasady postępowania na każdym etapie prac (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain).
c) Przyporządkowanie każdego „S” do wybranych źródeł strat postrzeganych przez Lean Manufacturing.
d) Metody i techniki kontroli wizualnej dla podtrzymania funkcjonowania 5S.
e) Warsztat – „porządek i czystość”.

5. Pull wsparty przez KANBAN produkcyjny i transportowy
Szkolona grupa dowiaduje się jak technicznie „zasysać” proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart Kanban – ruchu i produkcji. Dowiaduje się również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań.
a) Zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania.
b) Obliczanie ilości kart Kanban.
c) Warsztat – „zbudujmy samolot”

6. Statystyczna kontrola procesów – TQM – Six Sigma.

 

Przedstawione tu zostają podstawowe zasady analizy statystycznej wykorzystywanej dla usprawniania procesów.
a) Kiedy proces jest poza kontrolą.
b) Dlaczego poszukiwanie przyczyn jest ważniejsze od skutków?
c) Cykl prac Six Sigma.
d) Test jednej zmiennej.
e) Wykresy X-Bar, R.

7. Planowanie wdrożenia Lean w „pigułce” – trzy główne kroki
Warsztatowo uczestnicy opracowują projekt wdrożenia Lean – poznają wymagane trzy kroki planistyczne w Project Management.