ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Lean w gospodarce magazynowej – zarządzanie zasobami, optymalizacja procesów – 2 dni

Opis

Trening służy usprawnieniu funkcjonowania gospodarki magazynowej w procesie realizacji wymagań klienta wewnętrznego jak i zewnętrznego. Pojęcie klienta jest bezpośrednio postrzegane z perspektywy zasad Lean. W tym kontekście – zupełnie czym innym staje się magazyn obsługujących dany kanał dystrybucji, czym innym wysoko rotujący zapas przy-stanowiskowy obsługujący danego operatora czy maszynę – wreszcie, czym innym zapas wspierający w pracy dział techniczny, utrzymania ruchu.
Obok pryncypiów Lean zajęcia bezpośrednio i na przykładach prezentują użycie RFID, kodów kreskowych, zasad i rozwiązań WMS (Warehouse Management System), planowania i nadzorowania realizacji workflow w procesach magazynowych jak i transportu wewnętrznego. Dla podniesieniu poziomu wydajności stosuje się również monitorowanie bieżących ograniczeń, niezależnie czy odnosi się to do zasobów ludzkich czy zasobów technicznych.

W trakcie szkolenia wykorzystywane są następujące metody:

Grupa docelowa:

 • Pracownicy magazynów.
 • Osoby zajmujące się rozwojem identyfikacji materiałowej.
 • Zaangażowani w rozwój/implementację WMS.
 • Pracownicy działów controlling’u.

Korzyści:

 • Umiejętne planowanie layot’u magazynu i stref magazynowych np. w procesie wytwórczym.
 • Poprawienie współpracy gospodarki magazynowej z zaopatrzeniem i produkcją – wsparcie realizacji z sukcesem działań wytwórczych.
 • Określenie priorytetów wdrażania usprawnień w gospodarce magazynowej.
 • Redukcja kosztów skojarzonych z funkcjonowaniem magazynów.
 • Zoptymalizowanie procesów workflow magazynu np. kompletacja, wydawanie i przyjmowanie zapasu.
 • Umiejętność prezentacji i wdrażania własnych/zespołowych pomysłów KAIZEN – 改 善.
 • Zastosowanie Kanban (manualny i elektroniczny), supermarketów i one piece flow.
 • Opanowanie algorytmów WMS.
 • Wyliczanie wskaźników oceniających pracę magazynów.
 • Umiejętność kalkulacji TCO (Total Cost of Ownership) dla magazynów.
 • Skuteczne rozwiązania 5S+1S w gospodarce magazynowej.

Dzień 1

1. Logistyczny umysł – uniwersalność myślenia o przepływie materiałów i informacji

a. Uniwersalny sposób myślenia o obsłudze klienta
b. Przyczyny zaburzenia procesu – pomocnicza rola gospodarki magazynowej
c. Zgodne lub sprzeczne cele działów – zawieranie konsensusu między sprzecznym wskaźnikami

2. Fizyczne przykłady konkretnych magazynów – uwarunkowania dotyczące zasad przechowywania zapasów, branży, wymaganego poziomu dostępności, klienta zewnętrznego lub zewnętrznego

a. Uwarunkowania i specyfika branż
b. Rodzaje magazynów – przykłady (wady i zalety)
c. Powiązanie między gospodarką materiałową, zaopatrzeniem, produkcją, a magazynową

3. Wskaźniki w ocenie działalności gospodarki magazynowej – SCOR (Supply Chain Operations Reference Model)

4. Analiza gospodarki magazynowej – usprawnianie

a. Fizycznie wykorzystaj nie tylko powierzchnię, ale i kubaturę – analiza dostępnej przestrzeni magazynowej
b. Wskaż zasady kolejkowania ruchów magazynowych: FIFO, FEFO, numery seryjne …
c. Wyznacz miejsca pobierania i odkładania zapasów – zoptymalizuj proces pobierania i odkładania
d. Ustal zasady ewidencji ruchów magazynowych – dokumentacja
e. Podziel magazyn na strefy – pracuj nad layout’em
f. Określ możliwości automatyzacji planowania, realizacji i raportowania ruchów magazynowych (np. koszty dla rachunkowości np. zarządczej) – WMS

Dzień 2

5. Rozwiązania typu WMS (Warehouse Management System)

6. Metody prowadzenia analizy workflow w pracy magazynu – Lean

a. Klasyczne metody problem solving
b. Layout i analiza spaghetti diagram
c. Użycie 7+1 obszarów strat
d. Implementacja 5S+1S w powiązaniu z Poka Yoke

7. Rozwój Kanban, one piece flow, supermarketów – wsparcie JIT i JIS

a. Synchronizacja zaopatrzenia z produkcją

8. Kalkulacja TCO (Total Cost of Ownership) dla magazynów

9. Podsumowanie zajęć