Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Negocjacje i trudne rozmowy w biznesie – 2 dni

26-27.10.2023, Warszawa

Opis

Kiedy spotyka nas niespodziewana sytuacja w biznesie musimy szybko reagować. Często musimy zawierzyć naszej intuicji i kierować się emocjami. Każdy, kto spotkał się jakąkolwiek trudnością we współpracy, kto musiał wynegocjować ustalenia wie jak może zawodną okazać się taka strategia. Lepiej przygotować się na różne scenariusze. Lepiej nauczyć się podejmowania różnych strategii opartych o racjonalne cele. Korzystając ze szkolenia dowiesz się:

Cele szkolenia:

 • rozwój kompetencji osobistych
 • wspieranie w szukaniu rozwiązań trudnych sytuacji
 • ćwiczenie umiejętności budowania relacji
 • doskonalenie sztuki współpracy
 • promowanie otwartej komunikacji
 • dostarczenie narzędzi komunikacyjnych pozwalających na efektywną komunikację
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

 1. Sztuka efektywnej komunikacji
  • Negocjacje jako zaawansowana sztuka komunikacji
  • Modele komunikacji w organizacji i ich następstwa dla współpracy w zespole zadaniowym oraz pomiędzy zespołami.
  • Świadomość własnych cech osobowości.
  • Komunikowanie pozytywnego nastawienia.
  • Zalety otwartej komunikacji.
  • Bariery porozumienia.
  • Mosty komunikacyjne.
 2. Negocjacje problemowe w biznesie
  • Wzmacnianie własnej pozycji w rozmowach biznesowych.
  • Kierowanie przebiegiem rozmowy.
  • Główne strategie negocjacyjne.
  • Planowanie BATNY.
 3. Rozwiązywanie problemów w rozmowie
  • Rozwijanie świadomości partnerów w komunikacji.
  • Szukanie optymalnych rozwiązań.
  • Budowanie mostów komunikacyjnych, pokonywanie negatywnego nastawienia.
  • Praca nad własną postawą.
  • Schematy postępowania w przypadku typowych problemów.
  • Przyjmowanie uzasadnionych skarg klienta wewnętrznego.
  • Różnica między oceną a opinią.
  • Zalety komunikowania się językiem NVC.
  • Zażegnywanie sytuacji konfliktowych.
 4. Trudne sytuacje – asertywność w praktyce
  • Struktura informacji zwrotnej (negatywnej i pozytywnej).
  • Asertywność- budowanie nastawienia na pozytywną, otwartą komunikację.
  • Asertywna odmowa.
  • Komunikowanie niepomyślnych wiadomości.
  • Granice w relacjach zawodowych.
  • Sesja informacji zwrotnej. Wytyczenie obszarów do dalszej pracy