ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Nowoczesny Controlling Personalny – jak projektować i skutecznie wdrażać HR controlling – 1 dzień – NOWOŚĆ!

22.11.2024, Online

Opis

Zapraszamy na nasze jednodniowe, intensywne szkolenie „Nowoczesny Controlling Personalny – jak projektować i skutecznie wdrażać HR controlling”. To unikalna możliwość poszerzenia swoich umiejętności i kompetencji w obszarze controllingu personalnego, które stanowią klucz do efektywnego i nowoczesnego zarządzania personelem. Szkolenie zapewnia praktyczne podejście do controllingu personalnego, oferując metody i narzędzia, które pozwolą Ci zrozumieć, planować i skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi w Twojej organizacji. Ponadto szkolenie obejmuje mierniki stosowane w części SOCIAL raportowania ESG w raportach zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie jest skierowane zarówno do controllerów finansowych, jak i menedżerów działów HR i personalnych. Poprzez pełne kontekstu omówienie istoty i kluczowych definicji w controllingu personalnym, nauczysz się jak skutecznie planować, budżetować i prognozować zasoby ludzkie. Dowiesz się, jak raportowanie zarządcze w obszarze HR controllingu może ułatwić podejmowanie decyzji i zabezpieczyć efektywność wykorzystania personelu.

Podczas szkolenia nauczysz się tworzyć atrakcyjne i skuteczne dashboardy, które w sposób przystępny i zrozumiały prezentują dane HR controllingu. To pozwoli Ci na lepsze zrozumienie wyników i lepsze komunikowanie ich innym członkom zespołu. Zrozumiesz również, jak prawidłowo korzystać z kluczowych danych liczbowych w organizacji.
Ponadto, nauczymy Cię, jak mierzyć efektywność wykorzystania personelu na przykładzie praktycznych wskaźników zatrudnienia, kosztów personalnych, rekrutacji, rozwoju personelu i zarządzania personelem. Pozwoli Ci to na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i maksymalizację ich potencjału.

Na szkoleniu poruszymy również temat korzyści i ryzyka związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w controllingu personalnym, abyś mógł wykorzystać najnowsze technologie, a jednocześnie chronić swoją organizację przed potencjalnymi zagrożeniami.

Uczestnictwo w szkoleniu pomoże Ci rozwijać nowoczesne i efektywne praktyki zarządzania personelem, co z pewnością przyniesie korzyści dla Twojej organizacji. Nie czekaj, zarejestruj się już dzisiaj i zdobądź umiejętności, które są kluczowe dla każdego profesjonalisty w dziedzinie controllingu i zarządzania zasobami ludzkimi.

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie „Nowoczesny Controlling Personalny – jak projektować i skutecznie wdrażać HR controlling” jest skierowane do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz controllingiem, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, aby lepiej sprostać wyzwaniom związanym z efektywnym zarządzaniem personelem w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.

Stanowiska, które mogą zyskać na udziale w szkoleniu to:

1. Controller Finansowy
2. HR Business Partner
3. Manager HR
4. Specjalista HR
5. Analityk HR
6. Specjalista ds. Rozwoju Pracowników
7. Specjalista ds. Kadr i Płac
8. Manager ds. Talentów
9. Kierownik Działu Personalnego
10. Analityk Biznesowy

Podczas szkolenia zdobędziesz cenną wiedzę oraz następujące umiejętności:

1. Zrozumienie controllingu personalnego: Zdobędziesz dogłębne zrozumienie istoty i kluczowych koncepcji w controllingu personalnym, co pozwoli Ci lepiej planować, interpretować i zarządzać zasobami ludzkimi w swojej organizacji.

2. Tworzenie dashboardów HR: Zdobędziesz umiejętność tworzenia przejrzystych i skutecznych dashboardów w obszarze controllingu personalnego, które pomogą Ci wizualizować dane i prezentować wyniki w sposób zrozumiały dla całego zespołu.

3. Interpretacja danych biznesowych: Nauczymy Cię, jak prawidłowo interpretować i wykorzystać kluczowe dane liczbowe dotyczące HR, co pozwoli Ci na lepsze zrozumienie wyników i podejmowanie opartych na danych decyzji.

4. Zastosowanie wskaźników HR: Zdobędziesz umiejętność stosowania kluczowych wskaźników efektywności wykorzystania personelu oraz tych stosowanych w części SOCIAL raportowania ESG, co pozwoli Ci monitorować i poprawiać wydajność swojej organizacji.

5. Storytelling w HR controllingu: Nauczymy Cię, jak opowiadać historie za pomocą danych, co jest kluczowe dla skutecznego komunikowania wyników i strategii zarządzania personelem.

Najważniejsze cele szkolenia to:

1. Rozwój kompetencji: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie controllingu personalnego, zarówno dla controllerów finansowych, jak i menedżerów działów HR i personalnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności związane z planowaniem, budżetowaniem, prognozowaniem, a także raportowaniem zarządczym w obszarze HR controllingu, co pozwoli im skuteczniej zarządzać zasobami ludzkimi.

2. Efektywne wykorzystanie danych: Drugim celem szkolenia jest nauczenie uczestników, jak skutecznie wykorzystywać dane liczbowe w organizacji oraz jak tworzyć przejrzyste i efektywne dashboardy w obszarze controllingu personalnego. Zdobyte umiejętności pomogą uczestnikom w lepszym zrozumieniu wyników i efektywnym komunikowaniu ich w firmie.

3. Zrozumienie i zastosowanie wskaźników HR: Trzeci cel szkolenia polega na zapoznanie uczestników z kluczowymi wskaźnikami efektywności wykorzystania personelu (KPI) oraz wskaźników stosowanych w części SOCIAL raportów ESG. Uczestnicy nauczą się, jak stosować wskaźniki zatrudnienia, kosztów personalnych, rekrutacji, rozwoju personelu i zarządzania personelem, aby skuteczniej monitorować i poprawiać wydajność swojej organizacji.

Nowoczesny Controlling Personalny – jak projektować i skutecznie wdrażać HR controlling

 1. Co to jest controlling personalny (HR controlling)?
  a. istota procesu controllingu personalnego
  b. trendy w controlling personalnym
  c. kluczowe definicje w controllingu personalnym
 2. Pola działania w controllingu personalnym:
  a. planowanie, budżetowanie i prognozowanie personelu,
  b. raportowanie zarządcze w obszarze HR controllingu,
  c. zabezpieczenie i pomiar efektywności wykorzystania personelu
  d. efektywność procesu controllingu personalnego
 3. Koncepcja dashboard’ów – jak skutecznie wizualizować dane?
  a. koncepcja standaryzacji w raportowaniu w obszarze controllingu personalnego
  b. storytelling w HR controllingu
 4. Jak prawidłowo wykorzystać kluczowe dane liczbowe w organizacji?
  a. dane biznesowe w HR controllingu
  b. istota jedynego źródła prawdy
 5. SOCIAL jako cześć raportowania ESG w raportach zrównoważonego rozwoju (ESRS)
 6. Kluczowe Mierniki Efektywności (KPI) w nowoczesnym controllingu personalnym
  a. wskaźniki zatrudnienia
  b. wskaźniki związane z kosztami personalnymi
  c. wskaźniki rekrutacji
  d. wskaźniki dotyczące rozwoju personelu
  e. wskaźniki dotyczące zarządzania personelem
  f. wskaźniki produktywności
 7. Korzyści i ryzyko wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w controllingu personalnym
 8. Podsumowanie

Wymagania techniczne:

Praca z wykorzystaniem własnych komputerów uczestników. Uczestnicy muszą posiadać zainstalowany MS Excel. Zalecane jest, aby podczas trwania szkolenia korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.