ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją – praktyczne dopasowanie metod – 2 dni

30-31.10.2024, Online, TERMIN GWARANTOWANY

Opis

W dobie nieustannej konkurencji, zmiennych rynków i rosnącej roli technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prawidłowe planowanie i kontrola produkcji stają się kluczowe. Procesy te, zgodnie z najnowszymi trendami biznesowymi, mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną, rentowność i zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Dwudniowe szkolenie „Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją – praktyczne dopasowanie metod” stanowi nowoczesne podejście do praktyki zarządzania produkcją. Nabyte kompetencje pozwolą Ci zrozumieć zależności pomiędzy budową struktur materiałowych, marszrutami, wartością dodaną w procesie produkcji a decyzjami dotyczącymi poziomów stanów magazynowych. Nabyta wiedza wpłynie pozytywnie na Twoją zdolność do efektywnego zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji.

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją. Zrozumiesz, jak wykorzystać wskaźniki takie jak OTP (Order to Payment Process), ATP (dostępne do obiecania), PAB (planowana dostępność magazynowa) oraz w jaki sposób efektywnie stosować różnorodne narzędzia planistyczne. Zdobędziesz umiejętność hybrydyzacji metod MRPII, APS i innych, co pozwoli na rozwijanie indywidualnej strategii dla planowania produkcji. Takie umiejętności są niezbędne dla poprawy efektywności operacyjnej, zwiększenia rentowności i utrzymania konkurencyjności.

Udział w szkoleniu powinien wziąć każdy, kto chce poprawić swoją zdolność do zarządzania procesami produkcyjnymi. Możliwość uczestnictwa w symulacjach pozwoli zrozumieć praktyczne aspekty omawianych tematów i zastosować nabyte umiejętności w codziennych zadaniach. Nie zwlekaj i zapisz się!

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie jest skierowane do osób, które w swojej pracy spotykają się z koniecznością zarządzania procesami produkcyjnymi oraz optymalizacji przepływu pracy. Jest idealne dla menedżerów i kierowników produkcji, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie skutecznego planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją. Jest też doskonałe dla osób na stanowiskach decyzyjnych, które chcą lepiej zrozumieć zasady zarządzania produkcją, aby skuteczniej kierować swoją firmą.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Menedżer Produkcji
2. Kierownik Produkcji
3. Planista Produkcji
4. Specjalista ds. Optymalizacji Procesów
5. Menedżer ds. Logistyki
6. Kierownik ds. Logistyki
7. Dyrektor Operacyjny
8. Dyrektor ds. Zaopatrzenia
9. Menedżer ds. Lean Manufacturing
10. Dyrektor ds. Produkcji
11. Specjalista ds. Lean Manufacturing
12. Analityk Biznesowy
13. Controller Produkcji
14. i innych zainteresowanych tematyką sterowania produkcją.

Uczestnictwo w naszym szkoleniu to gwarancja nabycia kompetencji, które pozwolą Ci na precyzyjne planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją. Po jego zakończeniu zdobędziesz umiejętności efektywnego zarządzania zasobami firmy, co przełoży się na zwiększenie jej rentowności i konkurencyjności.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Zasoby zarządzane efektywnie i dostosowane do warunków produkcji: Nauczysz się, jak stosować praktyczne metody planowania produkcji takie jak MRPII, TOC i Advanced Planning and Scheduling, co pozwoli Ci na precyzyjne i efektywne zarządzanie zasobami firmy, nawet w skomplikowanych i dynamicznych warunkach produkcji.

2. Rentowny i efektywny proces produkcji: Zdobędziesz umiejętność dopasowania narzędzi planistycznych do specyfiki działalności Twojej firmy, co pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie procesem produkcyjnym i zwiększenie jego rentowności.

3. Produkcja zarządzana optymalnie do potrzeb firmy: Nauczysz się identyfikować i rozumieć różne typy procesów wytwórczych, co pozwoli Ci na dobranie optymalnej strategii zarządzania produkcją, zgodnie z potrzebami Twojej firmy.

4. Elastyczność decyzyjna w trudnych sytuacjach produkcyjnych: Poprzez praktyczne symulacje i gry zdobędziesz doświadczenie w podejmowaniu optymalnych decyzji produkcyjnych w sytuacjach charakteryzujących się ograniczoną zdolnością produkcyjną i zarządzaniem zapasami.

5. Zapasy na optymalnym poziomie i ciągłość procesu produkcyjnego: Nauczysz się zarządzać rotacją zapasów, co pozwoli Ci na utrzymanie optymalnego poziomu zapasów, zapewniając ciągłość procesu produkcyjnego i minimalizując ryzyko braku dostępności niezbędnych surowców czy komponentów.

Głównym celem szkolenia jest zrozumienie i nabycie praktycznych umiejętności w obszarze efektywnego planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę pozwalającą na indywidualne i elastyczne dopasowanie narzędzi planistycznych do specyfiki działalności ich firm, zwiększając tym samym wydajność i rentowność operacji produkcyjnych.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Poznanie zasad skutecznego planowania i harmonogramowania produkcji: Uczestnicy zrozumieją i nabędą umiejętność stosowania praktycznych metod planowania produkcji, takich jak MRPII, TOC, zarządzanie rotacją zapasów i Advanced Planning and Scheduling. Zrozumienie tych metod pomoże im lepiej zarządzać zasobami swojej firmy i zwiększyć efektywność produkcji.

2. Zastosowanie narzędzi planistycznych do specyfiki działalności firmy: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat typów i rodzajów procesów wytwórczych oraz nauczą się, jak dobrać najodpowiedniejsze narzędzia planistyczne do specyfiki działalności ich firm. To pozwoli na skuteczniejsze planowanie i harmonogramowanie produkcji, a tym samym zwiększenie rentowności.

3. Rozumienie zależności między elementami procesu produkcyjnego: Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie dzięki symulacjom i grom, które pozwolą im zrozumieć zależności między różnymi elementami procesu produkcyjnego, jak również nauczą, jak podejmować optymalne decyzje w kontekście ograniczonych zdolności produkcyjnych i zarządzania zapasami.

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją – praktyczne dopasowanie metod

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją:
  a. Uniwersalność metod planistycznych – od produkcji, dystrybucji po prywatne życie.
  b. Wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – czas od rejestracji zamówienia klienta do realizacji płatności.
  c. Minimum, które trzeba spełnić dla osiągniecia „victory” w planowaniu.
  d. Cele stojące przez planowaniem, harmonogramowaniem i sterowaniem produkcją.
 2. Dobór narzędzi planistycznych w zależności od specyfiki danej firmy:
  a. Typy i rodzaje procesów wytwórczych – przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu(-ów) produkcyjnego(-ych).
  b. Zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji high/low mix/volume, dostępności zdolności wytwórczych, dyskretnej lub procesowej produkcji.
  c. Typowe pytania w consultingu zadawane przy doborze narzędzi planistycznych – zgodnie z zasadą „podobne pytania – różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie dopasowanego modelu planowania”.
 3. Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII:
  a. Planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w APICS®/ASCM®.
  b. Stosowanie kalkulacji na poziomie grupy asortymentowej, czyli rodziny produktów/usług.
  c. Horyzont/granica planowania i granica popytu.
  d. Plan operacji i sprzedaży – S&OP, integracja w procesie planowania różnych działów.
  e. Długoterminowa weryfikacja dostępności zasobów dla grup asortymentowych – RP/RRP (Resource Requirements Planning).
  f. Główny harmonogram produkcji – MPS:
  – praktyczne użycie dwóch wskaźników – ATP (dostępne do obiecania) i PAB (planowana dostępność magazynowa).
  g. Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych (load profile i weryfikacja wąskich gardeł przy przyjmowaniu zamówień), czyli RCCP.
 4. Problematyczne interakcje pracownicze w procesie planowania:
  a. Problem całkowitego braku dostępu do prognoz handlowych i formułowanie prognozowania przez zakupy.
  b. Przyczyny tzw. wrzutek na wczoraj w tzw. okres zamrożony harmonogramu.
  c. Brak aktualnych danych w systemie, np. stany magazynowe.
  d. System motywacyjny kojarzący pracowników z procesami, a nie tylko z działami.
 5. Symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilansowania zdolności produkcyjnych – uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”


Dzień 2

 1. Teoria ograniczeń TOC i zarządzanie przez ograniczenia MBC, koncepcje Goldratta:
  a. Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji, harmonogramowaniu, wizualizacji i sterowaniu „wąskimi gardłami” produkcyjnymi.
  b. Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”, np. Drum Buffer Rope.
  c. Wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń.
 2. Planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie rotacją zapasów – gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych:
  a. Czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami.
  b. Kalkulacja planowania potrzeb materiałowych – MRP i krytyczna rola zakupów (np. wiarygodne LT dostaw).
  c. Kształtowanie poziomu zapasów w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.
  d. Wielowymiarowa analiza zapasów (np. ABC, XZY i wiele innych) dla uzyskania grup indeksów i przyporządkowania im zasad określania wielkości partii.
  e. Zapas bezpieczeństwa – SS a zapas minimalny.
  f. Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej, np. voice picking, light picking, RFID.
 3. Advanced Planning and Scheduling – know-how wdrażania i stosowania:
  a. Infinite kontra finite – harmonogramowanie przy limitowanych zdolnościach.
  b. Typowe obszary aplikacji, np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, high mix low volume.
  c. Rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, opakowania, powierzchnia magazynowa, działania remontowe.
  d. Metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS, redukcja przezbrojeń i macierze przezbrojeń, poprawa terminowości, wygładzanie obciążeń i inne często wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu.
  e. Warunki skutecznego użytkowania APS – szczegółowość migrowanych i aktualizowanych w trakcie pracy danych, integracja z MES i rejestracja realizacji zleceń online, wysoka wymagana moc obliczeniowa.
 4. Przykłady całkowicie indywidualnie rozwiniętych modeli planowania:
  a. Hybrydyzacja metod MRPII, APS i innych – rozwijanie indywidualnej strategii dla planowania produkcji.
  b. Analiza case’ów wdrożeń, szytych na miarę rozwiązań do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – przykłady z projektów, całkowicie nieszablonowe rozwiązania.
 5. Zakończenie zajęć:
  a. Podsumowanie i follow-up (praca domowa).
  b. Zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach.
  c. Literatura i rekomendowane metody prowadzenia audytu stosowanych praktyk w planowaniu.
  d. Ankiety i sesja ocen.
  e. Przekazanie linku do dysku sieciowego w celu umożliwienia pobrania materiałów z zajęć i dodatkowych materiałów.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.