ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Prognozowanie, zarządzanie zapasami i zdolnościami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw – 2 dni

Opis

Szkolenie składa się z 5 modułów tematycznych z zakresu logistyki, a także warsztatów w postaci ćwiczeń praktycznych:

Osoby uczestniczące w procesach logistycznych:

 • Planiści zakupów, produkcji, spedycji, zapasów;
 • Progności popytu
 • Sprzedawcy
 • Managerowie logistyki, produkcji, zakupów, gospodarki magazynowej
 • Key Account Managerzy
 • Managerowie działów Sprzedaży
 • Członkowie Zarządu ds. ww procesów
 • oraz osoby decydujące o kształcie tych procesów w przedsiębiorstwie:
  Managerowie zarządzający

Zdobyta wiedza:

 • Znajomość poszczególnych procesów logistycznych i ich wzajemnych powiązań
 • Praktyczne metody rozwiązywania problemów i krytycznych sytuacji w procesach logistycznych
 • Powiązanie procesów logistycznych i metod szczupłej produkcji Lean-a

Nabyte umiejętności:

 • Budowanie modeli prognostycznych i wdrażania procesu prognozowania
 • Wyznaczanie i analiza poziomów zapasu po stronie popytowej i podażowej
 • Balans i dostosowywanie zdolności produkcyjnej do obłożenia centrów produkcyjnych, podnoszenie zdolności i stabilności procesów produkcyjnych
 • Planowanie procesów logistycznych w różnych horyzontach czasowych i na różnych poziomach decyzyjnych
 • Analiza funkcjonalności łańcucha dostaw, budowanie goods movement-ów, zintegrowanego podejścia do logistyki w zakresie zakupów, planowania produkcji i organizacji dystrybucji

Prognozowanie, zarządzanie zapasami i zdolnościami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw

Program:

Dzień 1 (10:00 – 17:00)

A. PROGNOZOWANIE
1. Definicja i cele przygotowywania prognoz
2. Procedura procesu prognozowania
3. Definicja i rodzaje popytu
4. Piramida prognostyczna
5. Czynniki kształtujące prognozę
6. Efekt Forstera
7. Cykl życia produktu a prognoza
8. Horyzont prognozowania
9. Okres zamrożenia prognozy
10. Metody prognozowania ( ilościowe i jakościowe )
11. Przyczyny braku dokładności i błędów prognoz
12. Metody pomiaru dokładności prognoz

B. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
1. Definicja i powody utrzymywania zapasu
2. Funkcje zapasów
3. Koszty utrzymywania zapasów
4. Cele zarządzania zapasami
5. Poziom obsługi klienta
6. Rodzaje zapasów
7. Prawo pierwiastka kwadratowego
8. Segmentacja zapasów
9. Analiza slow-moving & obsolete
10. Metody wyznaczania wielkości partii/zamówienia
11. – EOQ, MOQ, POQ, FOQ, LFL
12. Wskaźniki obrotu zapasami – ITO, WP
13. Systemy składania zamówień
• ROP – Re-order point
• PR – Period Review
• MRP – Material Requirement Planning
• VR – Visual Control

Dzień 2 (09:00 – 15:30)

C. ZARZĄDZANIE ZDOLNOŚCIAMI PRODUKCYJNYMI
1. Definicja Load & Capacity
2. Cele planowania zdolności produkcyjnych
3. Podział Capacity z uwzględnieniem Utylizacji i Wydajności
4. Planowanie z ograniczonymi i nieograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi
5. Postępowanie przy przeciążeniu, niedociążeniu i nierównomiernym obciążeniu
6. Overall Equipment Effciency – OEE
7. Lean a planowanie zdolności produkcyjnych
8. Ograniczenia planowania zdolności
9. Planowanie zdolności a rodzaje produkcji
10. Podział czasu realizacji zleceń produkcyjnych
11. Metody harmonogramowania zleceń produkcyjnych
12. Strategie produkcji a sterowanie mocami produkcyjnymi
13. Strategie produkcji a punkt utrzymywania zapasu
14. VAX analaysis
15. Strategie produkcji a Leadtime i SKU

D. PLANOWANIE
1. Hierarchia i poziomy planowania zgodnie ze standardem APICS
2. Analiza ograniczeń / zasobów
• RP – Resource Planning
• RCCP – Rough-Cut Capacity Planning
• CRP – Capacity Requirement Planning
3. Sales and Operations Plan – SOP
4. Master Production Schedule – MPS
5. Material Requirements Planning – MRP
6. Zasada działania kalkulatora MRP z CRP
7. Wdrożenie MRP
8. Production Activity Control – PAC
9. Case praktyczny – wdrożenie systemu planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Dzień 3

E. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
1. Definicja łańcucha dostaw
2. Charakterystyka łańcucha dostaw
3. Goods Movement
4. Autonomia i współzależność ogniw w łańcuchu dostaw
5. Centralne i zdecentralizowane zarządzanie zapasem
6. Korzyści z integracji łańcucha dostaw
7. Systemy sterowania zapasami dystrybucyjnymi w łańcuchach dostaw –Push, Pull, DRP
8. Vendor management inventory – VMI, VOI, CS

CASE’Y PRAKTYCZNE
1. Analiza czynników charakteryzujących popyt/prognozę
2. Prognozowanie metoda graficzną
3. Prognozowanie metoda średniej kroczącej
4. Prognozowanie metoda wygładzania wykładniczego
5. Prognozowanie metoda dekompozycji danych
6. Metody pomiaru dokładności prognoz
7. Budowanie zapasu
8. OEE planner
9. Zarządzanie zapasem w łańcuchu dostaw
10. Case praktyczny – Wdrożenie systemu planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym