ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Kamil Sitarski

Wieloletni praktyk logistyki

Absolwent wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej ze specjalizacją magisterską w Zarządzaniu Produkcja. W 2007 ukończył studia podyplomowe logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie po zakończeniu studiów pracował jako wykładowca. Jest też trenerem biznesowym oraz prelegentem na konferencjach poświęconych zagadnieniom logistyki, łańcucha dostaw i outsourcingu procesów w przedsiębiorstwach

Karierę zawodową rozpoczął od pozycji Commercial Planner będąc odpowiedzialnym odpowiedzialnego za zarządzanie i monitorowanie oraz optymalizacje stanów magazynowych w europejskich centrach dystrybucji firmy Philips Lighting. Jako Commercial Planner odpowiedzialny był za Buy For Resale business opierający się na przepływie produktów z krajów Dalekiego Wschodu do Europy, zarządzanie zapasem w łańcuchu logistycznym o szacunkowej wartości około 10 mln Euro, aktualizacje i weryfikacje forecastów, analizy GDM i zabezpieczenie produktowe kampanii marketingowych.
Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał w przemyśle ciężkim w koncernie globalnym Hydro światowym liderze w produkcji profili aluminiowych dla różnych branż biznesowych w tym Automotive. W obszarach planowania i logistyki, odpowiedzialny był za zarządzanie działem spedycji, działem planowania produkcji, działem zakupów, działem transportu, działem pakowania produktów oraz gospodarkę magazynową.
Następnie objął stanowisko Project Managera w Competence Centre odpowiedzialnego za projekt restrukturyzacji przedsiębiorstwa w trzech obszarach: wdrażanie i optymalizacja narzędzi IT, Customer Value Management oraz procesy logistyczne z Lean-em. Wdrożył system planowania zgodny ze standardem APICS, mapował i optymalizował procesy, jak również wydzielał je w outsourcing, tworzył i przeprowadzał segmentacje klientów, administrował narzędziami IT. Specjalizuje się także we wdrożeniach informatycznych – re-implementował system zintegrowany klasy ERP II (120 użytkowników), wdrożył narzędzia elektronicznego obiegu dokumentów (130 użytkowników), zarządzania relacjami z klientem MicroSoft CRM (60 użytkowników), kadrowego i HR wsparcia Teta HRM i TC (750 użytkowników) i inne.
Pełniąc funkcję Dyrektora Logistyki odpowiedzialny był za opracowanie strategii logistycznej i zakupowej na kolejne lata ukierunkowanej na poprawę głównych wskaźników: Delivery Performance / WIP / ITO / Backorders. Podlegały mu wszystkie procesy planistyczne i logistyczne (logistyka produkcji, magazyny, spedycja, planowanie operacyjne i strategiczne, zakupy, procesy produkcyjne – pakowanie, serwis złomu, gospodarka magazynowa, projekty IT związane z logistyką).
Ponad to od kwietnia 2012 oddelegowany został do realizacji strategicznego projektu redukcji Working Capital w całej grupie Hydro w Polsce.
Od listopada 2014 roku pełnił funkcje europejskiego konsultanta logistyki dla firmy Firestone Industrial Products będącego częścią globalnego koncernu Bridgestone. W 2015 roku objął stanowisko Europejskiego Managera Logistyki i jako członek management team odpowiedzialny był za cały supply chain w Europie. W 2020 został promowany na stanowisko Globalnego Managera Logistyki z odpowiedzialnością za globalna logistykę firmy Firestone.
Od 2024 po zmianach strukturalnych w koncernie pełni funkcję Logistics and Supply Chain Manager, Europe & Asia.
  • Wieloletni praktyk łańcucha dostaw zarówno w rynku komercyjnym, FMCG jak i rynku profesjonalnym, Automotive ( 18 lat )
  • Międzynarodowy Manager, trener i konsultant
  • Prelegent na konferencjach poświęconych logistyce i outsourcingowi
  • Project Manager specjalizujący się we wdrożeniach narzędzi IT, Redukcji Kosztów  Operacyjnych i Procesów oraz Working Capital
  • Manager odpowiedzialny za restrukturyzacje przedsiębiorstwa i auditor wewnętrzny IATF

Szkolenia zamknięte trenera

Pozostali trenerzy