ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Katarzyna Frączkowska

Ekspert w dziedzinie finansów, controllingu i zarządzania nowoczesną organizacją

Od wielu lat zarządza finansami w firmach zarówno usługowych i produkcyjnych na wyższych stanowiskach menedżerskich.

Do marca 2021 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska Sp. z o.o., firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej.

Obecnie obejmuje stanowisko Dyrektor Finansowej w spółce CreateIT – lidera  w branży softwarehouesów w Polsce.

W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich.

Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym;

Posiada również dyplom Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta, zdała 10 z 10 egzaminów, w chwili obecnej odbywa aplikację w międzynarodowej firmie audytorskiej Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą odbywając staże i pracując w takich firmach jak: Henkel KgaA, Dusseldorf, Niemcy,  KGD Consulting, PPL ,,Porty Lotnicze”, Agros Nova, Makton, Netia (przed przejęciem Crowley Data Poland) i od 2013 roku w FIMA Polska Sp. z o.o. oraz od 2018 roku w CreateIT.

Bardzo dobrze zna IFRS, biegle porusza się w systemach ERP: SAP, CDN XL, JD EDWARDS, EURECA, GP Enterprise.
Ma sukcesy w koordynowaniu procesów due dilligence, jak również integracji finansowych ze spółką matką.

Posiada wieloletnie doświadczenie w roli konsultanta, trenera i wykładowcy w dziedzinie finansów.

Specjalizuje się w szkoleniach z rachunkowości zarówno finansowej jak i zarządczej, controllingu i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej.

Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z następujących tematów:

– Finanse dla nie-finansistów,

– Finanse w pracy Project Managera,

– Analiza sprawozdań finansowych i ocena wskaźników finansowych,

– KPI- Kluczowe wskaźniki efektywności,

– Rachunkowość zarządcza i controlling,

– Budżetowanie i kontrola kosztów,

– Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,

– Specyfika rozliczeń kontraktów długoterminowych,

– Wycena przedsiębiorstw,

– Analiza projektów inwestycyjnych,

– Wybrane zagadnienia z Ustawy o rachunkowości,

– Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Szkolenia prowadzi w formie warsztatowej.

Pasja: sport (bieganie, wspinaczka Via Ferraty), podróże oraz góry.

 

 

Pozostali trenerzy