Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Warsztaty SMED i TPM – podniesienie elastyczności i stabilność procesów – 2 dni

Opis

W szkoleniu celowo połączono warsztaty dotyczące SMED, jak i TPM. SMED traktowany jest jako sposób postępowania prowadzący bezpośrednio do podniesienia elastyczności procesów wytwórczych, logistycznych, jak i również dot. pracy biurowej. Z drugiej strony, mimo życzonej często wyższej elastyczności (np. zmienność sekwencji produkowanych pozycji), niezbędne jest podtrzymanie stabilności procesów. W tym miejscu zajęcia wprowadzają rozwiązania TPM. Celem nadrzędnym jest uzyskanie efektu synergii w wyniku stosowania tych dwóch wzajemnie się uzupełniających metod: SMED i TPM.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o tzw. warsztat ciągniony. Trener pracuje w oparciu o przygotowany scenariusz symulujący zakład produkcyjny. Scenariusz prezentuje kolejne problemy/kwestie, które wymagają opracowywania konkretnych usprawnień i rozwiązań. Całość prezentacji wsparta jest dodatkowymi filmami i zdjęciami. Praca warsztatowa zorganizowana jest w podgrupach, które niezależnie od siebie generują pomysły, które porównywane i dyskutowane są na forum zajęć.

W przypadku realizacji zajęć w formie zamkniętej możliwe jest ich oparcie o warsztat dotyczący wcześniej ustalonego z Klientem obszaru analizy/obserwacji – obejmując tematy od „shop floor” po „office”.

 • Liderzy i uczestnicy prac zespołów rozwijających TPM, SMED.
 • Personel zarządzający produkcją, pracownicy utrzymania ruchu.
 • Osoby rozwijające (np. kierownik projektu) lub zainteresowane uruchomieniem projektu wdrożenia zmian – Lean.
 • Inżynierowie procesów.
 • Członkowie zespołów Kaizen.

Korzyści dla uczestnika, zdobyta wiedza i umiejętności:

 • Zrozumienie jak zorganizować zespołową pracę dla SMED i TPM, zarządzać motywacją.
 • Udowodnienie dlaczego warto pozostać optymistą, wytrwać i dać sobie szansę „odkryć” usprawnienia.
 • Wzrost potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego, jak i możliwość prowadzenia ciągłej jego oceny.
 • Praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z ryzykiem nadmiarowej rotacji pracowników.
 • Wzrost poczucia własności względem swego miejsca pracy.
 • Wykazanie jakie są korzyści i czasami ograniczenia we wdrażaniu SMED.
 • Wykazanie korzyści z wdrażania TPM.
 • Opanowanie metodyki prowadzenia obserwacji, analizy i prezentacji wyników SMED.
 • Opanowanie metodyki prowadzenia obserwacji, analizy i prezentacji wyników TPM.
 • Biegłe używanie i interpretowanie wskaźników używanych w TPM i SMED.
 • W oparciu o SMED i TPM nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów – focused improvement (zarządzanie wiedzą o zmianach i dobrych praktykach – historia zmian w strumieniu wartości – VSM).

Warsztaty SMED i TPM – podniesienie elastyczności i stabilność procesów

Dzień 1

1. Świat Lean – przyczyny powstania koncepcji i historia jej rozwoju

Wprowadzenie do myślenia logistycznego – postrzegania otaczających nas procesów np. produkcyjnych, logistycznych. Przedstawienie licznych analogii logistycznych aby pomóc otworzyć „serca i umysły”. Żeby wyjaśnić – osoby uczestniczące w szkoleniu pochodzą często z różnych firm/obszarów. Analogie umożliwiają docenić techniki SMED i TPM, ich uniwersalność użycia.
a. Historia rozwoju lean (konkretnie).
b. Siedem (7 + 1) źródeł strat w spojrzeniu Lean – przykłady.
c. Identyfikacja strat.
d. Myślenie logistyczne w przykładach – SMED i TPM.

2. Wprowadzenie do scenariusza warsztatu ciągnionego

Zaprezentowanie firmy, layout’u fabryki, scenariusza warsztatu ciągnionego będącego podstawą dalszych prac w trakcie szkolenia. Podział na grupy.

3. Praca zespołowa we wdrażaniu SMED i TPM, korzyści

Poznajemy zasady realizacji „ciągłego doskonalenia się” – „Kai” „Zen” czyli zmiany na lepsze, w kierunku „dobra”.
a. Dlaczego ludzie są krytycznym zasobem dla wdrożenia.
b. Jak zbudować zespół i wiedzieć, że jest to faktycznie … zespół – trzy konkretne punkty do efektywnej weryfikacji/wykonania.
c. Czynniki w systemie motywacyjnym.
d. Synergia wynikająca z połączonego rozwoju SMED i TPM w pracy zespołowej.

4. TPM – Total Productive Maintenance

Trener wprowadza i moderuje część warsztatu, dotyczącego możliwości użycia metod TPM.
a. Obszary strat wpływające na obniżenie wydajności nośników zdolności.
b. Określenie strategii rozwoju TPM w firmie.
c. Utrzymanie ruchu, a wdrożenie TPM.
d. Trzy główne filary TPM, harmonogramy przeglądów, własne dane dotyczące rejestrowanej eksploatacji, rozwój pracowników (zaangażowanie operatorów), standardy konserwacji i czyszczenia.
e. Ustalenie priorytetów wdrożenia TPM – kolejność, ważność, gdzie zacząć?
f. Przyczyny defektów maszyn, obserwowane parametry, metody prowadzenia obserwacji.
g. Wskaźniki liczone w TPM z głównym naciskiem (wpływ technologii na dane do kalkulacji) na OEE.
h. System obiegu dokumentacji remontowej – redukcja „szumu” w komunikacji.
i. Elementy podstawowej statystyki dla sprawnego określania kiedy np. proces wytwórczy jest poza kontrolą. Dlaczego obserwacja skutków ma prowadzić nie do „polowania na winnych”, a raczej do skupienia się na przyczynach.
j. Możliwości i problemy związane z rotacją pracowników.

Dzień 2

5. Narzędzia wsparcia wdrożenia TPM i SMED

a. Stosowanie rozwiązań Poka-Yoke i 5S+1S dla wsparcia prac TPM i SMED.
b. Twórcze metody rozwiązywania problemów dla wsparcia prac SMED i TPM: 5W, 5W+1H,         standaryzowana Ishikava.
c. Wiarygodność zebranych danych – metody obserwacji. Zasady pomiaru „czasu”, rejestracji kamerą.
d. Kiedy i jak używać „Value Stream” dobre praktyki i zarządzanie wiedzą przez VSM. Wsparcie       informatyczne.

6. SMED – Single Minute Exchange of Die

Trener wprowadza i moderuje część warsztatu dotyczącego proponowania i wdrażania pomysłów usprawnień zgodnie z sekwencją pracy SMED.

 1. Cel i sens redukcji przezbrojeń mający swoje „korzenie” w najistotniejszych podstawach Lean.
 2. Ustalenie priorytetów wdrożenia SMED – kolejność?
 3. Pojęcie wewnętrznego i zewnętrznego przezbrojenia.
 4. Cztery etapy wdrożenia SMED
 • Obserwacja.
 • Rozdzielenie czynności na część wewnętrzną i zewnętrzną.
 • Konwersja części wewnętrznej do zewnętrznej.
 • Redukcja obu.
 1. Najczęściej popełniane błędy we wdrożeniu SMED – dwa poziomy doskonałości we wdrożeniu.
 2. Przykłady organizacyjnych i technologicznych/maszynowych rozwiązań stosowanych w SMED.
 3. Standaryzacja uzyskanych zmian w ramach modelu KAIZEN.

7. Planowanie wdrożenia TPM i SMED w „pigułce” – trzy główne kroki

Warsztatowo uczestnicy omawiają projekt wdrożenia TPM i SMED – poznają wymagane trzy główne kroki planistyczne.

8. Podsumowanie uzyskanych wyników warsztatu ciągnionego, podsumowanie zajęć

Następuje celebracja sukcesów, jak i komunikacja dalszych możliwości rozwijania własnych umiejętności. Trener wskazuje follow-up, literaturę, jak i dobre źródła w sieci. Przedstawia zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach i przekazuję ankiety do wykonania oceny szkolenia.

ADAM ŁAZARSKI, DBA(PhD), MBA, Dipl.-Ing.

Zajmuje się od 25 lat realizowaniem projektów reorganizacyjnych, doradczych, audytowych, informatycznych dotyczących zagadnień logistyki, harmonogramowania, planowania produkcji (ERP, APS, MRPII, WMS), z uwzględnieniem ASCM® – łańcucha dostaw, jak i tematyki Manufacturing Excellence. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. od realizacji projektów wdrożeniowych systemu ERP (IFS). Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami SAP.

Przynależy do Polskiego Towarzystwa Logistycznego i chapteru PMI® w Monachium. Jest twórcą m.in. sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożeń RFID w sektorze FMCG – na rynku międzynarodowym.
Opracował (7 lat) kontekstowy framework redukujący błąd szacowania w harmonogramach jednostkowych, np. produkcja ETO, platformę metod – natychmiast dopasowującą narzędzia do konkretnego kontekstu/praktyki biznesowej. PMI® uznała to podejście na poziomie R.E.P.

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. W obszarze narzędzi planistycznych unika myślenia przez „brand” czy „logo” danego systemu. Preferuje skupianie się na unikatowej specyfice/praktyce pracy, funkcjonalnościach, jak i na analogiach miedzy firmami, branżami, rynkami i tworzeniu dopasowanych rozwiązań.

• W 2016 r. uzyskał biznesowy tytuł DBA (Doctorate of Business Administration) w prestiżowym programie realizowanym na TiasNimbas Business School i Bradford School of Management, z akredytacją „Triple Crown”: EQUIS, AMBA, AACSB (drugi najlepszy program DBA – raport Financial Times). W Polsce jest w peni pionierem tego tematu.
• Absolwent z wyróżnieniem elitarnego programu MBA na Georg-Simon-Ohm Management-Institute w Norymberdze (drugi najlepszy program MBA w Niemczech – raport McKinsey), laureat nagrody Schwan-Stabilo przyznawanej wąskiej grupie najlepszych absolwentów MBA.
• Absolwent z wyróżnieniem Politechniki Gdańskiej – organizacja systemów produkcyjnych.
• Autor, koordynator wielu dedykowanych programów szkoleniowych, jak i całych cykli rozwojowych, w tym największych (edukacja logistyczna) realizowanych w Polsce.

Staż trenerski:
25 lat, 1100 szkoleń, około 2500 dni szkoleniowych.

Prowadził warsztaty, a także świadczył dedykowane usługi szkoleniowe, doradcze, audytowe lub wdrożeniowe/integracyjne – ERP dla następujących przedsiębiorstw (wyszczególnienie nie ujmuje firm uczestników spotkań otwartych):
3M, ABB, AKZO NOBEL, A-LAKIERNIA, ALCATEL-LUCENT, ALLEGRO, ALSECCO, AL-TECH, AM, AMPLUS, AMTEK, ASSECO, ATENA, ATMOTERM, ATSI, AUDI, AVIVA, BCC, BERTELSMANN MEDIA, BMW, BOHAMET, BOMBARDIER TRANSPORTATION, BPSC, BROEN, BPH, BSH, CAN PACK, CASETECH, CITIGROUP, COFRESCO, COCA-COLA HBC, COFRESCO, COMARCH, COMERCIAL UNION, CORRECT, CTM, DALKIA, DAKO, DANONE WATERS, DĘBICA, DOVISTA, DR OETKER, DSG CANUSA, DSR, EATON, ELBUD, ELECTRIS, ELSTAR OILS, ELZAB, ENERGA – GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA, ERA, ERICSSON, ESSILOR, EUROFOAM, EUROPA SYSTEMS, EXPOM, FARM FRITES, FAZOS, FINKORP ZPR, FLEXLINK SYSTEMS, FROST&SULLIVAN, GESTIND, GIWK, GRAHAM PACKAGING, GRUPA GOODYEAR, GRUPA LOTOS, GRUPA ŻYWIEC, GRUNER+JAHR, HERBAPOL, HERLITZ, HEWLETT PACKARD, HL DISPLAY, HOCHLAND, HOCHTIEF POLSKA, HYDROPRESS, IKEA INDUSTRY GROUP, INTERPLASTIC, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III, INWIDO PRODUCTION, IFS POLAND, INTERCELL, INWIDO SUPPLY, IRB, JACOBS, JANIKOSODA, JELFA, JOST POLSKA, JZO, KAMPMANN, KDK, KEIPER, KIRCHHOF, KONGSKILDE, KOMPANIA PIWOWARSKA, KOTNIZ, KUJAWSKA FABRYKA MANOMETRÓW KFM, LACROIX, LAMAR, LA RIVE, LISNER, LOT, LEKAM, LOCKHEED MARTIN, LUBASZKA, LUCENT TECHNOLOGIES, LUG, LSMW, MAAG GEAR ZAMECH, MAGNETI MARELLI, MAGNETI MARELLI – PLASTIC COMPONENTS AND MODULES, MAHLE, MAN, MASTERFOODS, MEDIA MARKT, MIRACULUM, MOSTOSTAL WARSZAWA, MWV, NB, NDI, NEVAG, NOWOCZESNA FIRMA, NOWY STYL, NOVITA, NOVOL, NTPT, OBSERWTORIUM ZARZĄDZANIA, ODITK, OLVIT, PBG, PEKAES, PERI, PESA, PFLEIDERER, PGNiG, PHILIPS LIGHTING FAREL MAZURY, PHILIPS POLSKA, PILKINGTON, PLANNJA, PLAST TEAM, POCH, POCZTA POLSKA, POLFA BOLESŁAWIEC, POLKOMTEL, POLMOR, POLPHARMA, POLSKA WODA, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE, POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY, PRATT & WHITNEY, PRESS SERVICE, PROCONTACT, PROJEKTUS, PROMENS, PZ CUSSONS, PZL MIELEC SIKORSKY-LOCKHEED MARTIN, RAFAKO, REHAU, REYNAERS, SCHWAN-STABILO, SEBN (SE BORDNETZE), SEGRO, SELPOL, SKOK IM. M. KOPERNIKA, SOKÓŁKA, SONY-ERICSSON, SPEC, STOCK, STREAMSOFT, SWEDWOOD GROUP, TAKATA-PETRI PARTS, TARGET, TECHNOLOGIE TWORZYW SZTUCZNYCH, TECHNISAT, TELEFONIKA, TESCO, TEVA, THOMSON POLKOLOR, THONI ALUTEC, TIETO ENATOR RTS, T-MOBILE, TNS OBOP, TRANSSYSTEM, TRW, TYCO, UNILEVER, WABCO, WALMARK, WARTA, WAVIN, WB ELECTRONICS, WIKA, WINCANTON, WSAIB, WSIZ, WSK MIELEC, WSK RZESZÓW, VOLVO, VORWERK AUTOTEC, VW, YETICO, ZAKŁADY TABORU KOLEJOWEGO GNIEWCZYNA, ZBU MAJKOWSKI, ZPR, ZREW.