ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

dr Andrzej Niemiec

Trener, Praktyk – controlling i finanse

Pracownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik, absolwent i przyjaciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykładowca prowadzący zajęcia na studiach MBA i podyplomowych z zakresu controllingu, analizy finansowej i wykorzystania sprawozdań finansowych.

Wybrane publikacje:

  • Sprawozdania finansowe i ich analiza SKwP, Warszawa 2015 (wsp. autor W. Gos, M. Janowicz, P. Mućko, W. Skoczylas, P. Waśniewski),
  • Analiza wskaźnikowa przy controllingu finansowym, Rachunkowość 2013, nr 2, s. 20-34,
  • Sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego, Zamknięcie roku 2013, Warszawa: Rachunkowość Sp. z o.o., 2013, s. 364-373 (wsp. autor Skoczylas Wanda, Soboń Magdalena),
  • Struktura i treść sprawozdania finansowego, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa [Red. Wanda Skoczylas], SKwP, Warszawa 2009, s. 39-66.

Jak zarząd może korzystać z informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Szkolenia zamknięte trenera

Pozostali trenerzy