ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Szkolenia: Finanse i Controlling

Szkolenia Akademii Controllingu angażują szerokie grono pracowników. Więc jeżeli jesteś właścicielem, dyrektorem, kierownikiem, pracownikiem działu finansowego, działu produkcji, działu logistyki, działu sprzedaży to szkolenia Akademii Controllingu są dla Ciebie.

Zmień postrzeganie controllingu w przedsiębiorstwie

Program szkoleniowy Akademii Controllingu obejmuje swoim zasięgiem całość przedsiębiorstwa, szeroko rozpowszechniając myśl controllingową. Podejście to pomaga w zmianie nastawienia do zarządzania kosztami i kontroli przyczyn powstawania kosztów, czyniąc przedsiębiorstwa bardziej świadome czynników generujących koszty i ucząc sposobu ich monitorowania. Organizowany przez nas kurs z obszaru controllingu finansowego adresujemy do szerokiego grona odbiorców, by pracownicy różnych działów potrafili rozmawiać o kosztach używając tego samego języka. Opieramy się na międzynarodowym, unikatowym know-how wypracowanym na łamach Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV).

Absolwent Akademii Controllingu

Absolwent Akademii Controllingu sprosta wyzwaniom współczesnego rynku i wzmocni wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa:

Akademia Controllingu + Pracownicy różnych działów = Zwiększenie świadomości kosztowej wśród szerokiego grona pracowników oraz wzmocnienie wizerunku nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa.

W rozwiniętych gospodarkach angielskojęzycznych, niemieckojęzycznych, skandynawskich oraz azjatyckich, w których controlling ma już kilkudziesięcioletnie doświadczenie zauważono, że rozpowszechnienie myśli controllingowej na całe przedsiębiorstwo korzystnie wpływa na świadomość kosztową oraz zaangażowanie we wspólne budowanie zysku. Controlling w przedsiębiorstwie to wspólna praca zarówno finansistów, jak i menedżerów, a wśród głównych procesów controllingowych znajduje się rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza, controlling kosztów to obszary, które dotyczą wielu obszarów i ról w przedsiębiorstwie – nie tylko controllingu finansowego.

Umieć mówić o kosztach w ten sam sposób, to umieć lepiej nimi zarządzać. Dla mnie najistotniejsze było to, że cała firma zaczęła rozmawiać o kosztach w jednym języku. ADAM POWIERTOWSKI, PREZES ZARZĄDU GRUPY KAPIATAŁOWEJ EURO – TAX.PL S.A.

Proces edukacyjny naszych szkoleń składa się z następujących elementów:

  1. Badanie potrzeb i stworzenie dedykowanego projektu szkoleniowego (etap realizowany przy szkoleniach zamkniętych)
  2. Realizacja szkolenia / projektu szkoleniowego.
  3. Proces Follow – up (tj. proces dalszego rozwoju uczestników po szkoleniu):
    1. Trwający do 14 tygodni proces Follow-Up, którego celem jest utrwalenie zdobytej w trakcie całego cyklu szkoleniowego wiedzy. Proces ten składa się z multimedialnych pigułek wiedzy, check-list, dodatkowego kontaktu z trenerem, zadań do wykonania.
    2. Uczestnicy dostają dostęp do bazy filmów edukacyjnych (baza VideoCenter).
    3. Uczestnikom przekazywane są dodatkowe materiały edukacyjne, celem utrwalenia zdobytej wiedzy w postaci artykułów, case studies.

poznaj naszą ofertę: szkolenia z controllingu, rachunkowości zarządczej, budżetowania, komunikacja dla finansistów i controllerów, zarządzanie kosztami produkcji, controlling projektów.

Artykuły

Spirala śmierci kosztów stałych a rentowność produktów

autor:
Czytaj

Nowoczesny rachunek kosztów w usługach finansowych przedsiębiorstwa First Data Polska S.A. (PolCard)

autor:
Agnieszka Trembecka, Mariola Glezman, Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Komunikacja controllera – czyli jak jasno i czytelnie zaprezentować sprawozdanie

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Controlling personalny czyli kapitał ludzki pod lupą ekonomii

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

autor:
Czytaj

Kalkulacja kosztów i rentowności klientów z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) – case study

autor:
Czytaj

Co to jest CONTROLLING?

autor:
Czytaj

Jaka jest rola controllera?

autor:
Czytaj

Na czym polega praca controllera?

autor:
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności produktów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów ABC – reaktywacja!

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak kalkulować koszty niewykorzystanych zasobów z wykorzystaniem rachunku kosztów (ABC/M) w branży usługowej

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów u menedżera logistyki?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak zarząd może korzystać z informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło (As Easy As ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Powolne przełamywanie dystansu konsumenta do innowacyjnych produktów

autor:
Piotr Kwiatek, dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Poziom dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Wieloryby w dystrybucji – wykorzystanie systemów ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Wdrożenie Zasobowo – Procesowego Rachunku Kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym SPOMLEK

autor:
Monika Burczaniuk
Czytaj

Zarządzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Fight for a deadline

autor:
Lazarski, A.
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Budżetowanie kosztów działań (ABB) w projektowaniu sieci dystrybucji

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasoby, kapitał czy koszty – controlling personalny w perspektywie teorii kapitału społecznego

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań (ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Komunikacja controllera – czyli jak jasno i czytelnie zaprezentować sprawozdanie

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Model 12 Poziomów Dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań (ABC) w audycie logistycznym przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Controlling personalny czyli kapitał ludzki pod lupą ekonomii

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

„Krzywe wieloryba” zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RCA) w Grupie Energa Obrót

autor:
Karina Kotula
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zarządzanie i kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Wdrożenie systemu rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie Nadwiślanka S.A.

autor:
Andrzej Gordon
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań, cykl AS Easy As ABC

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koncepcje i strategie w zarządzaniu a rachunek kosztów przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Najbliższe wydarzenia - Controlling i finanse

Szkolenia zamknięte